Монголын уул уурхайн салбарын авлигын эрсдэлийн үнэлгээ

A- A A+
Монголын уул уурхайн салбарын авлигын эрсдэлийн үнэлгээ

МОНГОЛЫН УУЛ УУРХАЙН САЛБАРЫН АВЛИГЫН ЭРСДЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ

CORRUPTION RISK ASSESSMENT IN MINING SECTOR OF MONGOLIA