Цалингаас бусад 5 сая төгрөгөөс дээш орлого зарлагын 2016 оны 11 дугаар сарын гүйлгээ

A- A A+
Цалингаас бусад 5 сая төгрөгөөс дээш орлого зарлагын 2016 оны 11 дугаар сарын гүйлгээ

Дэлхийн банкны буцалтгүй тусламжаар Авлигатай тэмцэх газар хэрэгжиж байгаа 

“ Авлигаас урьдчилан сэргийлэх ажиллагаа, хяналт шалгалтыг бэхжүүлэх” төсөл

Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга,

нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын 9 дүгээр хавсралт

ЦАЛИНГИЙН ЗАРДЛААС БУСАД 5 САЯ ТӨГРӨГӨӨС ДЭЭШ ҮНИЙН ДҮН БҮХИЙ ОРЛОГО, ЗАРЛАГЫН МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ

(Хуулийн 6.4.5 заалтын хүрээнд)

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэр: Авлигатай тэмцэх газар

Төсвийн захирагчийн нэр: Тамгын хэлтсийн дарга

2016 оны 11 дугаар сар

/төгрөгөөр/

Огноо Харилцагч байгууллага Орлого Зарлага Гүйлгээний утга
2016.11.10 Ай Ти Зон ХХК   25,917,115.00 Гэрээний урьдчилгаа

 

 

Ай Ти Зон ХХК-тай хийсэн гэрээ