АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2017 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ТАЙЛАН

A- A A+
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН  2017 ОНЫ ЭХНИЙ  ХАГАС ЖИЛИЙН ТАЙЛАН

Авлигатай тэмцэх газар “Авлигын эсрэг хууль”-д заасан чиг үүргийг хэрэгжүүлэх чиглэлээр 2017 оны эхний хагас жилд дараах ажлыг хийж гүйцэтгэв.

2017 оны эхний хагас жилд  тус газар УИХ-аас 2012 онд тогтоосон орон тоогоор, УИХ-аас “Авлигын эсрэг  үндэсний хөтөлбөр”-ийг баталсантай  холбогдуулан шинэчилсэн бүтэцтэйгээр үйл ажиллагаа явуулав.

Авлигатай тэмцэх газрын 2017 оны эхний хагас жилийн тайланг ЭНД ДАРЖ үзнэ үү.