Засгийн газрын 2017 оны 8 дугаар сарын 31-ний 244 дүгээр тогтоол

A- A A+
Засгийн газрын 2017 оны 8 дугаар сарын 31-ний 244 дүгээр тогтоол