Олон улсын шинжээч нар: Монгол Улс дахь авлигын нөхцөл байдалд ахиц гараагүй

A- A A+
Олон улсын шинжээч нар: Монгол Улс дахь авлигын нөхцөл байдалд ахиц гараагүй