АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2018 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

A- A A+
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2018 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

Gazar tailan 2018.pdf