ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА, ХӨГЖЛИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН, ЗӨВЛӨМЖ-2019

A- A A+
ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА, ХӨГЖЛИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН, ЗӨВЛӨМЖ-2019

ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА, ХӨГЖЛИЙН БАЙГУУЛЛАГААС ГАРГАСАН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН /Монгол хэлээр/

OECD-ACN-Mongolia-4th-Round-Monitoring-Report-2019-ENG.pdf /Англи/