Нийслэлийн Засаг даргад хүргүүлсэн Зөвлөмж

A- A A+
Нийслэлийн Засаг даргад хүргүүлсэн Зөвлөмж

Zuvlumj20190808.pdf