Гомдол, мэдээллийн тоо 2 дахин өссөн

A- A A+
Гомдол, мэдээллийн тоо 2 дахин өссөн