Мөрдөн шалгасан хэргийн тоо өссөн

A- A A+
Мөрдөн шалгасан хэргийн тоо өссөн