Учирсан хохирол ба битүүмжилсэн хөрөнгийн хэмжээ

A- A A+
Учирсан хохирол ба битүүмжилсэн хөрөнгийн хэмжээ