2019 оны онцлох үйл явдал: Хөрөнгө буцаах сүлжээний гишүүн орнууд Улаанбаатарт хуралдав

A- A A+
2019 оны онцлох үйл явдал: Хөрөнгө буцаах сүлжээний гишүүн орнууд Улаанбаатарт хуралдав