АТГ-ын ажилтны нэг өдөр: Ц.Баасандэлгэр, Т.Гоцбаяр

A- A A+
АТГ-ын ажилтны нэг өдөр: Ц.Баасандэлгэр, Т.Гоцбаяр