Авлигын гэмт хэргийн улмаас учирсан хохирлын мөнгөөр юу хийж болох вэ?

A- A A+
Авлигын гэмт хэргийн улмаас учирсан хохирлын мөнгөөр юу хийж болох вэ?