Авлигатай тэмцэх газрын даргын тушаал: Журам батлах тухай

A- A A+
Авлигатай тэмцэх газрын даргын тушаал: Журам батлах тухай

Албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг бүртгэх, хянах, хадгалах эрх бүхий албан тушаалтны үйл ажиллагааны журмыг ЭНД ДАРЖ үзнэ үү.