2019 онд хянан шалгасан өргөдөл, гомдол, мэдээллийн агуулга

A- A A+
2019 онд хянан шалгасан өргөдөл, гомдол, мэдээллийн агуулга