Үндэслэлгүй хөрөнгөжсөн эсэх шалгалтын дүн /2017, 2018 оны байдлаар/

A- A A+
Үндэслэлгүй хөрөнгөжсөн эсэх шалгалтын дүн /2017, 2018 оны байдлаар/