Авлигын төсөөллийн индекс 2018

A- A A+
Авлигын төсөөллийн индекс 2018

Транспэрэнси интернэшнл байгууллагаас Авлигын төсөөллийн индексийн 2018 оны үр дүнг өнөөдөр (2019 оны 01 дүгээр сарын 29-ний өдөр) зарлаад байна. Судалгаанд нийтдээ 180 улс орныг хамруулсан бөгөөд эдгээр улс орнуудын 123 буюу 3-ны 2 нь “50”-иас доош оноо авсан байна (“100” оноо авбал авлигагүй, “0” оноо авбал өндөр авлигатай орны тоонд ордог). Дэлхийн улс орнуудын авсан онооны дундаж 43 байгаа нь өмнөх оныхоос өөрчлөгдөөгүй байна.

Дэлгэрэнгүй танилцуулгыг ЭНД ДАРЖ үзнэ үү.