УЛС ТӨР, ХУУЛЬ ХЯНАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ХҮРЭЭН ДЭХ АВЛИГЫН ТӨСӨӨЛЛИЙН СУДАЛГАА 2017 ТАЙЛАН

A- A A+
УЛС ТӨР, ХУУЛЬ ХЯНАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ХҮРЭЭН ДЭХ АВЛИГЫН ТӨСӨӨЛЛИЙН СУДАЛГАА 2017 ТАЙЛАН

Улс төр, хууль хяналтын байгууллагын хүрээн дэх авлигын төсөөллийн судалгаа 2017 тайлан