Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын дарга Д.Дэлгэрсайханд зөвлөмж хүргүүлэв

A- A A+
Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын дарга Д.Дэлгэрсайханд зөвлөмж хүргүүлэв