Гэмт хэргийн шинжтэй 27 гомдол, мэдээлэл хүлээн авав

A- A A+
Гэмт хэргийн шинжтэй 27 гомдол, мэдээлэл хүлээн авав

Авлигатай тэмцэх газрын Мөрдөн шалгах хэлтэс 2020 оны 11 дүгээр сарын 2-6-ны өдрүүдэд гэмт хэргийн шинжтэй 27 гомдол, мэдээлэл хүлээн авч, нийт 78 гомдол, мэдээллийг шалгав. Үүнээс 5 гомдол, мэдээлэлд хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээж, 18 гомдол, мэдээлэлд хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээхээс татгалзах, 1 гомдол, мэдээллийг харьяаллын дагуу шилжүүлэх саналтайгаар прокурорт шилжүүлсэн бөгөөд одоогоор 54 гомдол, мэдээллийг хянан шалгаж байна.

Өнгөрсөн долоо хоногт эрүүгийн 469 хэрэгт мөрдөн байцаалтын ажиллагаа явуулснаас 12 хэргийг хаах саналтай прокурорт шилжүүлж, 1 хэргийг нэгтгэн шалгаж байна. Мөрдөн шалгах ажиллагаанд одоогоор 456 хэрэг шалгагдаж байна.