Б.Анхныбаяр: Шүгэл үлээгчийн хуулиа баталж, хэрэгжүүлэх ёстой

A- A A+
Б.Анхныбаяр: Шүгэл үлээгчийн хуулиа баталж, хэрэгжүүлэх ёстой