card

Инфографик

АТГ: 2021 оны онцлох 21 ажил: Зохион байгуулсан судалгаанууд

АТГ: 2021 оны онцлох 21 ажил: Зохион байгуулсан судалгаанууд

"Шударга байдлын үнэлгээ", "Улс төр, шүүх, хууль хяналтын байгууллагын хүрээн дэх авлигын талаарх төсөөллийн судалгаа", "Хүүхдийн шударга байдлын судалгаа" тус тус зохион байгуулав

Дэлгэрэнгүй
Ж.Сүхбаатар: Авлигын гэмт хэрэгт ял шийтгэл авсан хүнд улс төрийн дэмжлэг үзүүлэхгүй

Ж.Сүхбаатар: Авлигын гэмт хэрэгт ял шийтгэл авсан хүнд улс төрийн дэмжлэг үзүүлэхгүй

Дүрэмдээ авлигын хэрэгт холбогдсон бол намын гишүүнчлэлээс түдгэлзүүлдэг болсон

Дэлгэрэнгүй
Ж.Сүхбаатар: Нэгдсэн бодлого, үзэл санаагаар авлигатай тэмцэнэ

Ж.Сүхбаатар: Нэгдсэн бодлого, үзэл санаагаар авлигатай тэмцэнэ

Ж.Сүхбаатар: Нэгдсэн бодлого, үзэл санаагаар авлигатай тэмцэнэ

Дэлгэрэнгүй
Г.Золжаргал: Шударга бус байдлыг залуус цэвэрлэж чадна

Г.Золжаргал: Шударга бус байдлыг залуус цэвэрлэж чадна

Г.Золжаргал: Шударга бусыг залуус цэвэрлэж чадна

Дэлгэрэнгүй
Ж.Сүхбаатар: Авлига нь төр улсад хамгийн заналт дайсан

Ж.Сүхбаатар: Авлига нь төр улсад хамгийн заналт дайсан

Ж.Сүхбаатар: Авлига нь төр улсад хамгийн заналт дайсан

Дэлгэрэнгүй
96.2 тэрбум төгрөгийн хохирлыг нөхөн төлүүлэв

96.2 тэрбум төгрөгийн хохирлыг нөхөн төлүүлэв

96.2 тэрбум төгрөгийн хохирлыг нөхөн төлүүлэв

Дэлгэрэнгүй
Шүүхээр 107 хэрэг эцэслэн шийдвэрлэгдсэн

Шүүхээр 107 хэрэг эцэслэн шийдвэрлэгдсэн

Шүүхээр 107 хэрэг эцэслэн шийдвэрлэгдсэн

Дэлгэрэнгүй
Эрүүгийн 1255 хэргийг мөрдөн шалгав

Эрүүгийн 1255 хэргийг мөрдөн шалгав

Эрүүгийн 1255 хэргийг мөрдөн шалгав

Дэлгэрэнгүй
Соён гэгээрүүлэх чиглэлээр 31 контент бэлтгэн түгээв

Соён гэгээрүүлэх чиглэлээр 31 контент бэлтгэн түгээв

Соён гэгээрүүлэх чиглэлээр 31 контент бэлтгэн түгээв

Дэлгэрэнгүй
Нэвтрүүлгийн 22 дугаарыг бэлтгэн хүргэв

Нэвтрүүлгийн 22 дугаарыг бэлтгэн хүргэв

Нэвтрүүлгийн 22 дугаарыг бэлтгэн хүргэв

Дэлгэрэнгүй