Мэдээ
Ажлын хэсэг Орхон аймагт ажиллав

2019/11/03  150   0

Авлигатай тэмцэх газрын Хяналт шалгалт, дүн шинжилгээний хэлтсийн дарга, эрхэлсэн комиссар Х.Хашбаатараар ахлуулсан ажлын хэсэг иргэд, олон нийтэд авлигын нийгмийн хор аюулыг ухуулан таниулах, тэдэнд авлигыг үл тэвчих ёс суртахуун төлөвшүүлэх, авлигатай тэмцэх үйл ажиллагаанд иргэдийг татан оролцуулах, зөвлөгөө мэдээлэл өгөх, уулзалт, өдөрлөг зохион байгуулах зорилгоор Орхон аймагт хоёр өдрийн турш ажиллаж байна.


Соён гэгээрүүлэх өдөрлөг, уулзалтыг Төв аймагт зохион байгуулав

2019/11/02  129   0

Авлигатай тэмцэх газрын ажлын хэсгүүд аравдугаар сарын 16-наас эхлэн орон нутагт ажиллаж байгаа билээ. Энэ хүрээнд Урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх хэлтсийн дарга, эрхэлсэн комиссар Д.Дуламсүрэнгээр ахлуулсан ажлын хэсэг Төв аймагт ажиллаж, олон нийтэд авлигын нийгмийн хор аюулыг ухуулан таниулах, авлигатай тэмцэх үйл ажиллагаанд иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх, эрх зүйн ойлголт, мэдлэгийг дээшлүүлэх, зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх, гомдол хүлээн авах, санал, хүсэлтийг сонсохоор “Авлигатай тэмцэх газар танай аймагт” соён гэгээрүүлэх өдөрлөг, “Шударга ёс олон нийтийн хяналт” сэдэвт өдөрлөг, уулзалтыг зохион байгуулав.


Өмнөговь аймагт “Иргэн төвтэй соён гэгээрүүлэх өдөрлөг”-ийг зохион байгуулав

2019/11/01  102   0

Авлигатай тэмцэх газрын Судалгаа шинжилгээний албаны дарга Ц.Шинэбаяраар ахлуулсан ажлын хэсэг Өмнөговь аймагт 10 дугаар сарын 31-нээс 11 дүгээр сарын 3-ны өдрүүдэд ажиллав.


АТГ-ын ажлын хэсэг Дундговь аймагт ажиллаж байна

2019/10/31  136   0

АТГ-ын ажлын хэсэг Дундговь аймагт ажиллах удирдамж, хөтөлбөрийн дагуу Авлигатай тэмцэх газрын хуулиар хүлээсэн чиг үүрэг болон сүүлийн үед авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, авлигаас урьдчилан сэргийлэх, авлигатай тэмцэхэд иргэд ямар үүрэгтэйг ярьж таниулах, шударга ёсыг тогтооход олон нийт хэрхэн оролцох, хяналт тавих талаар танилцуулга, түүнтэй тэмцэх арга замын талаар мэдээлэл хийх, иргэдийн санал, хүсэлтийг сонсох, бичил хэлэлцүүлэг хийх, үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх боломж олгох зорилгоор “Олон нийтийн хяналт ба шударга ёс” сэдэвт уулзалт болон “Иргэн төвтэй соён гэгээрүүлэх өдөрлөг”-ийг зохион байгууллаа.


АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2016 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС
ЖИЛИЙН ТАЙЛАН

санал өгөх