Мэдээ


Эрүүл мэндийн байгууллагаас өгсөн зөвлөмжийг мөрдөн ажиллаж байна

2020/02/03  353   0

Авлигатай тэмцэх газраас байгууллагын хэмжээнд шинэ төрлийн коронавирусын халдвараас урьдчилан сэргийлэх, бэлэн байдлыг хангах чиглэлээр мэргэжлийн байгууллагаас өгсөн зөвлөмж, хорио цээрийн дэглэмийн үед өгсөн үүрэг даалгаврыг чанд мөрдүүлэн ажиллаж байна.


Дуучин залуус “Бид аз жаргалаа авлигаар солихгүй” хэмээн уриалав

2020/02/03  268   0

Авлигатай тэмцэх газраас зохион байгуулж буй соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагааны хүрээнд урлаг, соёлын одод өөрсдийн уран бүтээлээрээ дамжуулан авлигын хор хөнөөлийг нийгэмд таниулах ажилд хамтран оролцож байгаа билээ.
Төрийн тусгай байгууллагуудын ХОМ гаргах явц байдал өндөр хувьтай байна

2020/01/31  393   0

Нийтийн албан тушаалтнууд албан үүргээ гүйцэтгэх явцдаа хуульд заасан хориглолт, хязгаарлалтыг баримтлан ажиллахаас гадна жил бүрийн 2 дугаар сарын 15-ны дотор өөрийн болон гэр бүлийн гишүүдийн хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг үнэн зөв гаргаж бүртгүүлэх үүрэгтэй. Албан тушаалтнуудаас ХОМ-ийг жил бүр гаргуулан авч байгаа нь авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх гол үйл ажиллагаа юм.


"Төрийн албан хаагч авлигын мөнгөө олон хүн цугласан газар уулзаж, бэлнээр авдаг юм билээ"

2020/01/30  118   0

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн авлигын талаарх ойлголт, авлигын асуудалд хандах хандлага, авлигатай холбоотойгоор гарч буй эрсдэлүүдийг тодорхойлох, цаашид авлигыг бууруулах, авлигатай тэмцэх үйл ажиллагааг бэхжүүлэхэд ашиглах санал, зөвлөмж дэвшүүлэх зорилгоор АТГ-аас "Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн авлигын талаарх ойлголт, хандлагыг тодорхойлох судалгаа"-г хийжээ. Ц.Цэцэгдэлгэрэх: 2019 онд үндэслэлгүй хөрөнгөжсөн 30 албан тушаалтныг илрүүлж, Мөрдөн шалгах хэлтэст шилжүүлсэн

2020/01/28  302   0

АТГ албан тушаалтнуудын ХАСХОМ-ийг авдаг билээ. Тэгвэл 2020 оны ХОМ-ийн явц ямар байгаа талаар АТГ-ын хяналт шалгалт, дүн шинжилгээ хэлтсийн Мэдүүлгийн бүрдүүлэлт, дүн шинжилгээний албаны дарга, Ахлах комиссар Ц.Цэцэгдэлгэрэхтэй ярилцлаа.


Ц.Шинэбаяр: Судалгаанд оролцсон хүмүүсийн 131 нь авлига байх ёстой гэдэгтэй санал нийлсэн

2020/01/27  213   0

Авлигатай тэмцэх газраас Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн авлигын талаарх ойлголт, хандлагыг тодорхойлох судалгааг хийсэн юм. Энэ талаар Авлигатай тэмцэх газрын Судалгаа шинжилгээний албаны дарга, ахлах комиссар Ц.Шинэбаяртай ярилцлаа.


Ц.Шинэбаяр: Судалгаанд оролцсон хүмүүсийн 131 нь авлига байх ёстой гэдэгтэй санал нийлсэн

2020/01/27  213   0

Авлигатай тэмцэх газраас Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн авлигын талаарх ойлголт, хандлагыг тодорхойлох судалгааг хийсэн юм. Энэ талаар Авлигатай тэмцэх газрын Судалгаа шинжилгээний албаны дарга, ахлах комиссар Ц.Шинэбаяртай ярилцлаа.


АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2016 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС
ЖИЛИЙН ТАЙЛАН

санал өгөх