card

Мэдээ, мэдээлэл

“Монполимет” ХХК болон түүний охин компанийн цалингийн дансны зарлагын гүйлгээний хязгаарлалтыг цуцалсан

“Монполимет” ХХК болон түүний охин компанийн цалингийн дансны зарлагын гүйлгээний хязгаарлалтыг цуцалсан

Тодотгож хэлэхэд, ашигт малтмалын хайгуулын болон ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийг хууль бусаар авч ашигласан, Туул голын голдиролыг өөрчилж алт олборлосонтой холбогдуулан энэ чиглэлийн компанийнх нь дансны гүйлгээг хязгаарлаж битүүмжилсэн. Шалгалтын явцад нөхцөл байдалтай уялдуулан үндсэн үйл ажиллагааны, цалингийн, зээлийн зэрэг нийт 18 дансны зарлагын гүйлгээний хязгаарлалтыг цуцалж, одоогоор гүйлгээ хэвийн хийгдэж байна.

Дэлгэрэнгүй
Авлигын эсрэг сургалтад 1898 иргэн, албан тушаалтныг хамруулав

Авлигын эсрэг сургалтад 1898 иргэн, албан тушаалтныг хамруулав

Авлигын эсрэг хуульд заасан бүрэн эрхийн хүрээнд төрийн үйлчилгээний хүнд суртлыг бий болгоод зогсохгүй цаашлаад авлигын гэмт хэрэг, зөрчил гарах эрсдэлийг дагуулж болзошгүй “Өргөө” амаржих газрын удирдлагаас үндэслэлгүй тогтоосон төлбөртэй үйлчилгээний журмыг хүчингүй болгуулахаар ажиллав.

Дэлгэрэнгүй
Авлигыг мэдээлэх 110 дугаараар 173 дуудлага хүлээн авав

Авлигыг мэдээлэх 110 дугаараар 173 дуудлага хүлээн авав

Иргэн, хуулийн этгээдээс ирүүлсэн 44 өргөдөл, гомдлыг хүлээн авав.

Дэлгэрэнгүй
Төлөвлөгөөт хяналтаар 28 албан тушаалтны ХАСХОМ-ийг шалгав

Төлөвлөгөөт хяналтаар 28 албан тушаалтны ХАСХОМ-ийг шалгав

Одоогоор ажиллагаанд 340 нэр дэвшигчийн урьдчилсан мэдүүлэг хянагдаж байна.

Дэлгэрэнгүй
Мөрдөн шалгах ажиллагаанд 903 хэрэг шалгагдаж байна

Мөрдөн шалгах ажиллагаанд 903 хэрэг шалгагдаж байна

Гэмт хэрэг гарахад нөлөөлсөн шалтгаан, нөхцөлийг арилгуулахаар 2 мөрдөгчийн мэдэгдэл бичиж холбогдох байгууллагад хүргүүллээ.

Дэлгэрэнгүй
Иргэн, хуулийн этгээдээс 59 өргөдөл, гомдол хүлээн авав

Иргэн, хуулийн этгээдээс 59 өргөдөл, гомдол хүлээн авав

Өнгөрсөн долоо хоногт авлигыг мэдээлэх 110 тусгай дугаараар 225 дуудлага хүлээн авчээ.

Дэлгэрэнгүй
Нийтийн албанд томилогдох 608 иргэний урьдчилсан мэдүүлгийг хянан шалгав

Нийтийн албанд томилогдох 608 иргэний урьдчилсан мэдүүлгийг хянан шалгав

Төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын хүрээнд 34 албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг шалгав.

Дэлгэрэнгүй
Эрүүгийн 11 хэргийг шүүхэд шилжүүлэх саналтай прокурорт хүргүүлэв

Эрүүгийн 11 хэргийг шүүхэд шилжүүлэх саналтай прокурорт хүргүүлэв

Мөрдөн шалгах ажиллагаанд одоогоор 895 хэрэг шалгагдаж байна.

Дэлгэрэнгүй
ҮНДЭСНИЙ ШУДАРГА ЁСНЫ ТОГТОЛЦООНЫ  “ХЭВЛЭЛ МЭДЭЭЛЭЛ” ТУЛГУУР БАГАНЫГ ҮНЭЛЭХ ЗӨВЛӨХИЙН  АЖЛЫН ДААЛГАВАР

ҮНДЭСНИЙ ШУДАРГА ЁСНЫ ТОГТОЛЦООНЫ “ХЭВЛЭЛ МЭДЭЭЛЭЛ” ТУЛГУУР БАГАНЫГ ҮНЭЛЭХ ЗӨВЛӨХИЙН АЖЛЫН ДААЛГАВАР

Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний 2.6.1.3-д заасан "Үндэсний шударга байдлын тогтолцооны суурь түвшин тогтоох судалгаа хийх" арга хэмжээг хэрэгжүүлэх зорилгоор Транспэрэнси Интернэшнл байгууллагаас гаргасан аргачлалын дагуу Үндэсний шударга байдлын тогтолцооны үнэлгээний судалгааг иргэний нийгмийн байгууллагаар гүйцэтгүүлэхээр төлөвлөж байна. Эхний ээлжинд үнэлгээ хийлгүүлэх 4 тулгуур баганын үнэлгээний ажлаас сонгон гүйцэтгэхийг урьж байна. Иймд холбогдох тулгуур баганын үнэлгээний судалгааг гүйцэтгэх саналаа багийн гишүүдийн танилцуулга, үнийн саналын хамт 2024 оны 06 дугаар сарын 13-ны өдрийн дотор Авлигатай тэмцэх газрын шуудангийн хаягаар ирүүлнэ үү.

Дэлгэрэнгүй
ҮНДЭСНИЙ ШУДАРГА ЁСНЫ ТОГТОЛЦООНЫ  “ИРГЭНИЙ НИЙГЭМ” ТУЛГУУР БАГАНЫГ ҮНЭЛЭХ ЗӨВЛӨХИЙН  АЖЛЫН ДААЛГАВАР

ҮНДЭСНИЙ ШУДАРГА ЁСНЫ ТОГТОЛЦООНЫ “ИРГЭНИЙ НИЙГЭМ” ТУЛГУУР БАГАНЫГ ҮНЭЛЭХ ЗӨВЛӨХИЙН АЖЛЫН ДААЛГАВАР

Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний 2.6.1.3-д заасан "Үндэсний шударга байдлын тогтолцооны суурь түвшин тогтоох судалгаа хийх" арга хэмжээг хэрэгжүүлэх зорилгоор Транспэрэнси Интернэшнл байгууллагаас гаргасан аргачлалын дагуу Үндэсний шударга байдлын тогтолцооны үнэлгээний судалгааг иргэний нийгмийн байгууллагаар гүйцэтгүүлэхээр төлөвлөж байна. Эхний ээлжинд үнэлгээ хийлгүүлэх 4 тулгуур баганын үнэлгээний ажлаас сонгон гүйцэтгэхийг урьж байна. Иймд холбогдох тулгуур баганын үнэлгээний судалгааг гүйцэтгэх саналаа багийн гишүүдийн танилцуулга, үнийн саналын хамт 2024 оны 06 дугаар сарын 13-ны өдрийн дотор Авлигатай тэмцэх газрын шуудангийн хаягаар ирүүлнэ үү.

Дэлгэрэнгүй