card

Мэдээ, мэдээлэл

Иргэн, хуулийн этгээдээс ирүүлсэн 74 өргөдөл, гомдлыг хүлээн авав

Иргэн, хуулийн этгээдээс ирүүлсэн 74 өргөдөл, гомдлыг хүлээн авав

Өнгөрсөн долоо хоногт авлигыг мэдээлэх 110 тусгай дугаараар 245 дуудлага хүлээн авчээ.

Дэлгэрэнгүй
Авлигын эсрэг сургалтад 230 албан тушаалтныг хамруулав

Авлигын эсрэг сургалтад 230 албан тушаалтныг хамруулав

Түүнчлэн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын удирдах албан тушаалтны нэгдсэн зөвлөлгөөнд “Авлигын нөхцөл байдал, анхаарах асуудал” сэдвээр илтгэл, мэдээлэл хийв.

Дэлгэрэнгүй
Нүүрс олборлолт, экспорт, боомтын нүүрсний тээвэрлэлт, төлбөртэй холбогдсон 35 хэрэгт мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулж байна

Нүүрс олборлолт, экспорт, боомтын нүүрсний тээвэрлэлт, төлбөртэй холбогдсон 35 хэрэгт мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулж байна

Ажлын хэсэг 3 хэргийн мөрдөн шалгах ажиллагааг дуусган шүүхэд шилжүүлэх саналтай НПГ-т хүргүүлээд байна.

Дэлгэрэнгүй
Нийтийн албанд томилогдох 378 иргэний урьдчилсан мэдүүлгийг хянан шалгав

Нийтийн албанд томилогдох 378 иргэний урьдчилсан мэдүүлгийг хянан шалгав

Төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын хүрээнд 8 албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг шалгав.

Дэлгэрэнгүй
Эрүүгийн 12 хэргийг шүүхэд шилжүүлэх саналтай шилжүүлэв

Эрүүгийн 12 хэргийг шүүхэд шилжүүлэх саналтай шилжүүлэв

Эрүүгийн 3 хэрэгт 17 объектод нэгжлэгийн ажиллагаа явуулав.  

Дэлгэрэнгүй
Ийгл телевизийн тойм мэдээ: “Авлига”

Ийгл телевизийн тойм мэдээ: “Авлига”

Энэ 5 их наяд төгрөгөөс мөрдөн шалгах ажиллагааны явцад 2 их наяд 374 тэрбум төгрөгийн хохирлыг нөхөн төлүүлж, үл хөдлөх хөрөнгө хөдлөх болон орон сууц, автомашин тоног төхөөрөмж зэрэг 518 тэрбум төгрөгөөр үнэлэгдэх эд хөрөнгө болон бэлэн мөнгийг битүүмжилсэн байна. Ерөнхийдөө нийт учирсан хохирлын 47.3 хувийг мөрдөн байцаалтын шатанд нөхөн төлүүлжээ.

Дэлгэрэнгүй
С1 телевизийн тойм мэдээ: “Алдагдсан боломж”

С1 телевизийн тойм мэдээ: “Алдагдсан боломж”

Оффшор бүсээр дамжуулан мөнгө угаах замаар Лондон хотын төвд 4 өрөө үл хөдлөх хөрөнгө болгосныг АТГ илрүүлээд, уг хулгайлагдсан хөрөнгийг буцааж улсын өмчлөлд авчирсан

Дэлгэрэнгүй
Орчны бохирдлыг бууруулах үндэсний хорооны зарим албан тушаалтныг шалгаж байна

Орчны бохирдлыг бууруулах үндэсний хорооны зарим албан тушаалтныг шалгаж байна

Уг хэрэгт холбоотойгоор 8 объектод нэгжлэгийн ажиллагаа хийж, нэр бүхий 3 хүнийг хойшлуулшгүйгээр баривчилсан. Мөрдөн шалгах ажиллагаа прокурорын хяналт дор үргэлжилж байна.  

Дэлгэрэнгүй
“Эрдэнэс тавантолгой” ХК болон түүний охин компанийн удирдах албан тушаалтнуудад авлигын эсрэг сургалт зохион байгуулав

“Эрдэнэс тавантолгой” ХК болон түүний охин компанийн удирдах албан тушаалтнуудад авлигын эсрэг сургалт зохион байгуулав

Сургалтын хүрээнд авлигын шалтгаан, нөхцөлийг арилгахад чиглэсэн хамтын ажиллагааг идэвхжүүлэх, салбарын авлигын эсрэг хэрэгжүүлэх хамтын ажиллагаанд бодитой үр дүн гаргах, Авлигын эсрэг хууль, түүний хэрэгжилтэд анхаарах асуудлын талаар харилцан ярилцаж, санал солилцов.

Дэлгэрэнгүй
Авлигыг мэдээлэх 110 утсаар 228 дуудлага хүлээн авав

Авлигыг мэдээлэх 110 утсаар 228 дуудлага хүлээн авав

Өнгөрсөн долоо хоногт авлигыг мэдээлэх 110 тусгай дугаараар 228 дуудлага хүлээн авчээ.

Дэлгэрэнгүй