card

Мэдээ, мэдээлэл

Төрийн байгууллагуудын 2024 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөнд дүн шинжилгээ хийв

Төрийн байгууллагуудын 2024 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөнд дүн шинжилгээ хийв

“Гадаадын болон дотоодын дээд боловсролын сургалтын байгууллагад суралцагчид тэтгэлэг, зээл олгох, эргэн төлүүлэх, дэмжлэг үзүүлэх, буцалтгүй олгох журам”-ыг хянаж, холбогдох саналуудыг тусгуулахаар хүргүүллээ.  

Дэлгэрэнгүй
Сар шинийн мэндчилгээ

Сар шинийн мэндчилгээ

Элгэн садан түмнээрээ эрүүл энх, саруул түвшин, сар шинэдээ сайхан шинэлээрэй.

Дэлгэрэнгүй
Авлигын эсрэг сургалтад 1492 хүнийг хамруулав

Авлигын эсрэг сургалтад 1492 хүнийг хамруулав

Авлигын эсрэг сургалтад нийт 1492 хүнийг хамруулан зохион байгууллаа.

Дэлгэрэнгүй
Нийтийн албанд томилогдох 668 иргэний урьдчилсан мэдүүлгийг хянан шалгав

Нийтийн албанд томилогдох 668 иргэний урьдчилсан мэдүүлгийг хянан шалгав

Улсын хэмжээнд албан тушаалтны ХАСХОМ-ийн 2023 оны шинэчилсэн бүртгэл 2024 оны 2 дугаар сарын 2-ны өдрийн байдлаар 82 хувьтай байв.

Дэлгэрэнгүй
Мөрдөн шалгах ажиллагаанд 816 хэрэг шалгагдаж байна

Мөрдөн шалгах ажиллагаанд 816 хэрэг шалгагдаж байна

Гэмт хэрэг гарахад нөлөөлсөн шалтгаан, нөхцөлийг арилгуулахаар 2 мөрдөгчийн мэдэгдлийг холбогдох байгууллагад хүргүүлэв.

Дэлгэрэнгүй
Төрийн өмчийн эрүүл мэндийн байгууллагуудаас баталсан төлбөртэй тусламж, үйлчилгээний журмуудыг хүчингүй болгуулав

Төрийн өмчийн эрүүл мэндийн байгууллагуудаас баталсан төлбөртэй тусламж, үйлчилгээний журмуудыг хүчингүй болгуулав

Ийнхүү хууль зөрчиж, үндэслэлгүй төлбөр тогтоосон дүрэм, журмуудыг хүчингүй болгуулж, хуульд нийцүүлэх арга хэмжээг зохион байгуулсан нь иргэдэд хүнд суртал, чирэгдэл үүсгэх, шат дамжлага нэмэгдүүлэх, дарамт, шахалт үүсгэх эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ болов.

Дэлгэрэнгүй
Батлан хамгаалах салбарын удирдах ажилтны зөвлөлгөөнд оролцов

Батлан хамгаалах салбарын удирдах ажилтны зөвлөлгөөнд оролцов

Арга хэмжээнд аймаг, нийслэлийн цэргийн анги нэгтгэлийн удирдлага, хүний нөөцийн 158 албан тушаалтныг танхимаар болон цахимаар хамруулав.

Дэлгэрэнгүй
Авлигыг мэдээлэх 110 утсаар 229 дуудлага хүлээн авав

Авлигыг мэдээлэх 110 утсаар 229 дуудлага хүлээн авав

Иргэн, хуулийн этгээдээс ирүүлсэн 58 өргөдөл, гомдлыг хүлээн авч, харьяалах чиг үүргийн нэгжид хүргүүллээ.

Дэлгэрэнгүй
Спортын авлигын эрсдэлийг арилгах асуудлаар уулзаж ярилцав

Спортын авлигын эрсдэлийг арилгах асуудлаар уулзаж ярилцав

Уулзалтын үеэр Биеийн тамир, спортын хорооны шударга байдлын үнэлгээ болон Авлигатай тэмцэх газраас хүргүүлсэн зөвлөмжийн хэрэгжилт хангалтгүй байгаад дүгнэлт хийж, цаашид анхаарах асуудлыг хөндөж ярилаа.

Дэлгэрэнгүй