card

Мэдээ, мэдээлэл

Төрийн байгууллагуудад хүргүүлсэн Зөвлөмж, мөрдөгчийн мэдэгдлийн мөрөөр ажиллав

Төрийн байгууллагуудад хүргүүлсэн Зөвлөмж, мөрдөгчийн мэдэгдлийн мөрөөр ажиллав

Авлигын эсрэг олон нийтийг соён гэгээрүүлэх, хууль тогтоомжийг таниулан сурталчлах 7 удаагийн сургалтыг зохион байгуулж, нийт 511 иргэн, албан тушаалтныг хамрууллаа.

Дэлгэрэнгүй
Шинээр томилогдсон эрх бүхий албан тушаалтнуудад цахим сургалт зохион байгуулав

Шинээр томилогдсон эрх бүхий албан тушаалтнуудад цахим сургалт зохион байгуулав

Цаашид төрийн байгууллагын удирдлагууд ЭБАТ-ыг тогтвортой ажиллуулахад анхаарах шаардлагатай байна.

Дэлгэрэнгүй
Ашиг сонирхлын зөрчилд хамаарах 67 гомдол, мэдээллийг хянан шалгав

Ашиг сонирхлын зөрчилд хамаарах 67 гомдол, мэдээллийг хянан шалгав

Төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын хүрээнд 24 албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг шалгав.

Дэлгэрэнгүй
Олон улсын валютын сангийн төлөөлөгчдийг хүлээн авч уулзав

Олон улсын валютын сангийн төлөөлөгчдийг хүлээн авч уулзав

Олон улсын валютын сангийн дүрмийн IV заалтын дагуу Монгол Улсыг хариуцсан ажлын хэсэг манай улсын авлигатай тэмцэх чиглэлээр 2022 онд хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа, үр дүнгийн талаар мэдээлэл солилцож ярилцлаа.

Дэлгэрэнгүй
Эрүүгийн 2 хэргийн 7 объектод нэгжлэгийн ажиллагаа явуулав

Эрүүгийн 2 хэргийн 7 объектод нэгжлэгийн ажиллагаа явуулав

Мөрдөн шалгах ажиллагаанд одоогоор 708 хэрэг шалгагдаж байна.

Дэлгэрэнгүй
“Монгол Улсын институцийн шударга, ил тод байдал” авлигатай тэмцэх төслийн ажлын хэсэг хуралдлаа

“Монгол Улсын институцийн шударга, ил тод байдал” авлигатай тэмцэх төслийн ажлын хэсэг хуралдлаа

Ажлын хэсэг нь эрх зүйн туслалцаа харилцан үзүүлэх олон улсын хамтын ажиллагаа болон хөрөнгө буцаан авах ажиллагааны чиг үүрэг, хариуцлагыг оновчтой тодорхойлох, институц хоорондын уялдаа холбоо, хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх зорилготой байгуулагдсан бөгөөд гэмт хэргийн замаар хууль бусаар олсон хөрөнгийг хураах, битүүмжлэх талаарх бусад улс орны хууль тогтоомжийг харьцуулан судлах, дотоодын хууль эрх зүйн орчныг сайжруулах чиглэлээр ажиллаж байна.

Дэлгэрэнгүй
Авлигыг мэдээлэх 110 тусгай дугаараар 228 дуудлага хүлээн авав

Авлигыг мэдээлэх 110 тусгай дугаараар 228 дуудлага хүлээн авав

Тус алба "Шударга байдлын үнэлгээ", Улс төр, шүүх, хууль хяналтын байгууллагын хүрээн дэх авлигын талаарх төсөөллийн судалгаа", "Хүүхдийн шударга байдлын үнэлгээ", “Авлигатай тэмцэх газраас зохион байгуулах соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагааны стратеги боловсруулах” зэрэг судалгааны ажлыг гүйцэтгэж байна.

Дэлгэрэнгүй
Сургалтад 855 иргэн, албан тушаалтан хамруулав

Сургалтад 855 иргэн, албан тушаалтан хамруулав

Авлигын эсрэг олон нийтийг соён гэгээрүүлэх, хууль тогтоомжийг таниулан сурталчлах 7 удаагийн сургалтыг зохион байгуулж, нийт 855 иргэн, албан тушаалтныг хамрууллаа.

Дэлгэрэнгүй
Төлөвлөгөөт хяналтаар 31 албан тушаалтны ХОМ-ийг шалгав

Төлөвлөгөөт хяналтаар 31 албан тушаалтны ХОМ-ийг шалгав

Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас ирүүлсэн нийтийн албан тушаалтны авлига, ашиг сонирхлын зөрчилтэй холбоотой 69 гомдол, мэдээллийг хүлээн авч шалгаснаас 18 гомдол, мэдээллийг хянан шийдвэрлэлээ.

Дэлгэрэнгүй
Гэмт хэргийн шинжтэй 100 гомдол, мэдээллийг шалгав

Гэмт хэргийн шинжтэй 100 гомдол, мэдээллийг шалгав

Өнгөрсөн долоо хоногт нийт 3 объектод нэгжлэгийн ажиллагаа явуулж, мөрдөгчийн 3 мэдэгдэл бичиж холбогдох байгууллагуудад хүргүүлэв.

Дэлгэрэнгүй