card

Мэдээ, мэдээлэл

Ашиг сонирхлын зөрчилд хамаарах 70 гомдол, мэдээллийг хянан шалгав

Ашиг сонирхлын зөрчилд хамаарах 70 гомдол, мэдээллийг хянан шалгав

Төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын хүрээнд 20 албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг шалгав.

Дэлгэрэнгүй
Улсын хэмжээнд 2023 оны ХАСХОМ гаргах явц 61 хувьтай байна

Улсын хэмжээнд 2023 оны ХАСХОМ гаргах явц 61 хувьтай байна

Улсын хэмжээнд нийт албан тушаалтнуудын 61 хувь нь 2023 оны ХАСХОМ-ийг мэдүүлээд байна.

Дэлгэрэнгүй
Эрүүгийн 7 хэргийг шүүхэд шилжүүлэх саналтай прокурорт хүргүүлэв

Эрүүгийн 7 хэргийг шүүхэд шилжүүлэх саналтай прокурорт хүргүүлэв

Мөрдөн шалгах ажиллагаанд одоогоор 801 хэрэг шалгагдаж байна.

Дэлгэрэнгүй
Хилийн цэргийн ангийн албан тушаалтнуудад сургалт зохион байгуулав

Хилийн цэргийн ангийн албан тушаалтнуудад сургалт зохион байгуулав

Сургалтыг “Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр”, “Авлигын эсрэг манлайлал”, “Ашиг сонирхлын зөрчил, түүнээс урьдчилан сэргийлэх нь” сэдвүүдээр удирдан явуулсан бөгөөд салбарын нөхцөл байдлын судалгаа, бодит баримт мэдээлэл зэргийг жишээ болгон сонгон авч, харилцан ярилцлага хэлбэрээр зохион байгууллаа.

Дэлгэрэнгүй
Авлигыг мэдээлэх 110 утсаар 239 дуудлага хүлээн авав

Авлигыг мэдээлэх 110 утсаар 239 дуудлага хүлээн авав

Өнгөрсөн долоо хоногт авлигыг мэдээлэх 110 тусгай дугаараар 239 дуудлага хүлээн авчээ.

Дэлгэрэнгүй
ЭМГЭНЭЛ

ЭМГЭНЭЛ

Авлигатай тэмцэх газрын удирдлага, нийт албан хаагчдын зүгээс гүн эмгэнэл илэрхийлье.

Дэлгэрэнгүй
Авлигын эсрэг сургалтад 995 хүнийг хамруулав

Авлигын эсрэг сургалтад 995 хүнийг хамруулав

Авлигын гэмт хэрэг, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх мэдээллийг нэмэгдүүлэх сургалтад нийт 995 хүнийг хамруулан зохион байгууллаа.

Дэлгэрэнгүй
Төлөвлөгөөт хяналтаар 26 албан тушаалтны ХАСХОМ-ийг шалгав

Төлөвлөгөөт хяналтаар 26 албан тушаалтны ХАСХОМ-ийг шалгав

Өнгөрсөн долоо хоногт иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас ирүүлсэн нийтийн албан тушаалтны авлига, ашиг сонирхлын зөрчилтэй холбоотой 74 гомдол, мэдээллийг хүлээн авч шалгаснаас 13 гомдол, мэдээллийг хянан шийдвэрлэлээ.

Дэлгэрэнгүй
Хэрэг бүртгэлтийн 5 хэрэгт нийт 18 объектод нэгжлэгийн ажиллагаа явуулав

Хэрэг бүртгэлтийн 5 хэрэгт нийт 18 объектод нэгжлэгийн ажиллагаа явуулав

Мөрдөн шалгах ажиллагаанд одоогоор 808 хэрэг шалгагдаж байна.

Дэлгэрэнгүй