card

Мэдээ, мэдээлэл

Эрүүгийн 2 хэрэгт 8 объектод нэгжлэгийн ажиллагаа хийв

Эрүүгийн 2 хэрэгт 8 объектод нэгжлэгийн ажиллагаа хийв

Мөрдөн шалгах ажиллагаанд одоогоор 856 хэрэг шалгагдаж байна.

Дэлгэрэнгүй
ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ

Энэхүү зөвлөх үйлчилгээ нь Монгол улс дахь улс төр, хууль хяналтын байгууллагын хүрээн дэх авлигын шинж чанарыг тодорхойлох зорилготой бөгөөд судалгаа, шинжилгээний чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлдэг хуулийн этгээд гүйцэтгэх боломжтой. 

Дэлгэрэнгүй
“Шударга байдлын үнэлгээ”-нд одоогоор 9124 хүнийг хамруулаад байна

“Шударга байдлын үнэлгээ”-нд одоогоор 9124 хүнийг хамруулаад байна

Өнгөрсөн долоо хоногт авлигыг мэдээлэх 110 тусгай дугаараар 249 дуудлага хүлээн авчээ.

Дэлгэрэнгүй
Ашиг сонирхлын зөрчилд хамаарах 45 гомдол, мэдээллийг хянан шалгав

Ашиг сонирхлын зөрчилд хамаарах 45 гомдол, мэдээллийг хянан шалгав

Төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын хүрээнд 13 албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг шалгав.

Дэлгэрэнгүй
Эрүүгийн 865 хэрэгт мөрдөн байцаалтын ажиллагаа явуулав

Эрүүгийн 865 хэрэгт мөрдөн байцаалтын ажиллагаа явуулав

Мөрдөн шалгах ажиллагаанд одоогоор 847 хэрэг шалгагдаж байна.

Дэлгэрэнгүй
ANTI-СORRUPTION REPORT 2023

ANTI-СORRUPTION REPORT 2023

Авлигатай тэмцэх газрын 2023 оны эхний хагас жилийн үйл ажиллагааны тайлан /англи хэлээр/

Дэлгэрэнгүй
Иргэн, хуулийн этгээдээс 52 өргөдөл, гомдлыг хүлээн авав

Иргэн, хуулийн этгээдээс 52 өргөдөл, гомдлыг хүлээн авав

Өнгөрсөн долоо хоногт авлигыг мэдээлэх 110 тусгай дугаараар 234 дуудлага хүлээн авчээ.

Дэлгэрэнгүй
Төрийн байгууллагуудад хүргүүлсэн зөвлөмжийн хэрэгжилтийг хянан үзэв

Төрийн байгууллагуудад хүргүүлсэн зөвлөмжийн хэрэгжилтийг хянан үзэв

Боловсрол, шинжлэх ухааны яам, Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам, Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар, Богд хан уулын дархан цаазат газарт хүргүүлсэн зөвлөмжийн биелэлтэд дүн шинжилгээ хийж, хэрэгжилт хангалтгүй байгаа тул цаашид ажлаа эрчимжүүлэх талаар тодорхой чиглэлийг өгч ажиллалаа.

Дэлгэрэнгүй
Төлөвлөгөөт хяналтаар 16 албан тушаалтны ХАСХОМ-ийг шалгав

Төлөвлөгөөт хяналтаар 16 албан тушаалтны ХАСХОМ-ийг шалгав

Нийтийн албан тушаалтны авлига, ашиг сонирхлын зөрчилтэй холбоотой 49 гомдол, мэдээллийг хүлээн авч шалгав.

Дэлгэрэнгүй
Гэмт хэргийн шинжтэй 139 гомдол, мэдээллийг шалгав

Гэмт хэргийн шинжтэй 139 гомдол, мэдээллийг шалгав

Мөрдөн шалгах ажиллагаанд одоогоор 845 хэрэг шалгагдаж байна.

Дэлгэрэнгүй