card

Мэдээ, мэдээлэл

Төрийн байгууллагуудын эрх бүхий албан тушаалтнуудтай уулзав

Төрийн байгууллагуудын эрх бүхий албан тушаалтнуудтай уулзав

Талууд авлигын шалтгаан нөхцөлийг арилгах, авлигын гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр салбар тус бүрт тусгайлсан хяналт шалгалт хийх, цуврал хэлэлцүүлэг зохион байгуулах зэрэг ажлуудыг хамтран гүйцэтгэхээр харилцан тохиров.

Дэлгэрэнгүй
“Шударга байдлын үнэлгээ” судалгаанд 14287 оролцогчийг хамруулаад байна

“Шударга байдлын үнэлгээ” судалгаанд 14287 оролцогчийг хамруулаад байна

Өнгөрсөн долоо хоногт авлигыг мэдээлэх 110 тусгай дугаараар 189 дуудлага хүлээн авчээ.

Дэлгэрэнгүй
Авлигатай тэмцэх газрын 2022 оны эхний хагас жилийн үйл ажиллагааны тайланг англи хэлээр хэвлүүлж түгээв

Авлигатай тэмцэх газрын 2022 оны эхний хагас жилийн үйл ажиллагааны тайланг англи хэлээр хэвлүүлж түгээв

Авлигатай тэмцэх газрын 2022 оны эхний хагас жилийн үйл ажиллагааны англи хэлээр бэлтгэн хэвлүүлсэн товхимлын эхийг https://iaac.mn/post/104665 холбоосоор нэвтэрч, хүлээн авч үзэх боломжтой.

Дэлгэрэнгүй
Ашиг сонирхлын зөрчилд хамаарах 66 гомдол, мэдээллийг хянан шалгав

Ашиг сонирхлын зөрчилд хамаарах 66 гомдол, мэдээллийг хянан шалгав

Төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын хүрээнд 32 албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг шалгав.

Дэлгэрэнгүй
29 сургууль, цэцэрлэгийн элсэлт, бүртгэлийн үйл ажиллагааг хянаж, холбогдох зөвлөмжийг Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдад хүргүүлэв

29 сургууль, цэцэрлэгийн элсэлт, бүртгэлийн үйл ажиллагааг хянаж, холбогдох зөвлөмжийг Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдад хүргүүлэв

Төрийн албан хаагчийн ёс зүй, төрийн албаны хүнд суртал, чирэгдэл үзүүлсэн тухай иргэн, байгууллагаас ирүүлсэн 7 гомдол, мэдээллийн мөрөөр гомдол гаргагч болон албан хаагчдаас тайлбар авах, баримт гаргуулан авах зэрэг холбогдох ажиллагааг явуулав.

Дэлгэрэнгүй
Гэмт хэргийн шинжтэй 11 гомдол, мэдээлэлд хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээв

Гэмт хэргийн шинжтэй 11 гомдол, мэдээлэлд хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээв

Өнгөрсөн долоо хоногт нийт 7 объектод нэгжлэгийн ажиллагаа явуулав.

Дэлгэрэнгүй
НҮБ-аас баталсан авлигын эсрэг улс төрийн тунхаглалын хэрэгжилтийн талаар зохион байгуулагдсан хуралд Авлигатай тэмцэх газрын дэд дарга цахимаар оролцож, үг хэлэв

НҮБ-аас баталсан авлигын эсрэг улс төрийн тунхаглалын хэрэгжилтийн талаар зохион байгуулагдсан хуралд Авлигатай тэмцэх газрын дэд дарга цахимаар оролцож, үг хэлэв

Тус хурлын хүрэнд зохион байгуулагдсан “Хөрөнгө буцаах ажиллагаа” сэдэвт салбар хуралдаанд Авлигатай тэмцэх газрын дэд дарга Монгол Улсаас гадаад улсад гарсан авлигын гаралтай хөрөнгө орлогыг буцаан авчрах чиглэлээр сүүлийн жилүүдэд гарсан ахиц дэвшил, түүнд Авлигын эсрэг НҮБ-ын конвенцын оруулсан хувь нэмрийн талаар оролцогч улсуудын төлөөлөгчдийн өмнө илтгэл тавив.

Дэлгэрэнгүй
Эрүүгийн 5 хэргийг шүүхэд шилжүүлэх саналтай прокурорт хүргүүлж, 10 объектод  нэгжлэг хийв

Эрүүгийн 5 хэргийг шүүхэд шилжүүлэх саналтай прокурорт хүргүүлж, 10 объектод нэгжлэг хийв

2022 оны 8 дугаар сарын 29- өөс 2022 оны 09 дүгээр сарын 02-ны өдрүүдэд гэмт хэргийн шинжтэй 26 гомдол, мэдээлэл хүлээн авч, нийт 97 гомдол, мэдээллийг шалгав.

Дэлгэрэнгүй
388 этгээдийн хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг хянан  шалгав

388 этгээдийн хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг хянан шалгав

Төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын хүрээнд 35 албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг шалгав.

Дэлгэрэнгүй
Эрүүгийн 6 хэргийг шүүхэд шилжүүлэх саналтай прокурорт хүргүүлэв

Эрүүгийн 6 хэргийг шүүхэд шилжүүлэх саналтай прокурорт хүргүүлэв

Авлигатай тэмцэх газрын Мөрдөн шалгах хэлтэс нь 2022 оны 8 дугаар сарын 22-26-ны өдрүүдэд гэмт хэргийн шинжтэй 23 гомдол, мэдээлэл хүлээн авч, нийт 88 гомдол, мэдээллийг шалгав.

Дэлгэрэнгүй