card

Мэдээ, мэдээлэл

МУИС-д “Шударга ёсны клуб” үйл ажиллагаагаа эхлүүллээ

МУИС-д “Шударга ёсны клуб” үйл ажиллагаагаа эхлүүллээ

Авлигатай тэмцэх газраас дараагийн 5 их, дээд сургуульд “Шударга ёсны клуб” нээхээр ажиллаж байна.

Дэлгэрэнгүй
Эцэг, эхийн зөвлөлийн сайн туршлагыг эрчимжүүлэх сургалт зохион байгуулав

Эцэг, эхийн зөвлөлийн сайн туршлагыг эрчимжүүлэх сургалт зохион байгуулав

“Ёс зүйн зөрчилгүй хамт олон”, “Авлигагүй хамт олон” сэдвийн дор сургууль бүр 20 гаруй контент бүтээж сургуулийн цахим хуудсанд байршуулан давхардсан тоогоор 13.640 хүн үзсэн байна.

Дэлгэрэнгүй
Үндэслэлгүйгээр хөрөнгөжих гэмт хэргийн шинжтэй эсэхийг нарийвчлан шалгаж байна

Үндэслэлгүйгээр хөрөнгөжих гэмт хэргийн шинжтэй эсэхийг нарийвчлан шалгаж байна

Төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын хүрээнд 334 албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг шалгав.

Дэлгэрэнгүй
Эрүүгийн 2 хэрэгт нийт 7 объектод нэгжлэгийн ажиллагаа явуулав

Эрүүгийн 2 хэрэгт нийт 7 объектод нэгжлэгийн ажиллагаа явуулав

Мөрдөн шалгах ажиллагаанд одоогоор 822 хэрэг шалгагдаж байна.

Дэлгэрэнгүй
Гаалийн ерөнхий газарт хүргүүлсэн Зөвлөмжийн хэрэгжилттэй танилцав

Гаалийн ерөнхий газарт хүргүүлсэн Зөвлөмжийн хэрэгжилттэй танилцав

Зөвлөмжийн хэрэгжилтийг 2023 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдөр эцэслэн дүгнэж, энэ талаарх хариуг Авлигатай тэмцэх газарт албан бичгээр ирүүлнэ.

Дэлгэрэнгүй
Хууль зөрчсөн албан тушаалтнуудад хариуцлага тооцуулахаар хандав

Хууль зөрчсөн албан тушаалтнуудад хариуцлага тооцуулахаар хандав

Одоогоор ажиллагаанд 142 этгээдийн урьдчилсан мэдүүлэг хянагдаж байна.

Дэлгэрэнгүй
“Цэргийн анги дахь ашиг сонирхол ба хүний эрхийн зөрчил” сэдвээр уулзав

“Цэргийн анги дахь ашиг сонирхол ба хүний эрхийн зөрчил” сэдвээр уулзав

Уулзалтад Батлан хамгаалах яам, Хүний эрхийн үндэсний комисс, Зэвсэгт хүчний жанжин штаб, түүний харьяа цэргийн нэгтгэл, ангиудын захирагч, эрх бүхий албан тушаалтнууд оролцож, цаашид авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажлыг хамтран зохион байгуулахаар болов.

Дэлгэрэнгүй
Авлига, ашиг сонирхлын зөрчилд хамаарах 131 өргөдөл, гомдлыг хянан шалгав

Авлига, ашиг сонирхлын зөрчилд хамаарах 131 өргөдөл, гомдлыг хянан шалгав

Хуулийн дагуу хариуцлага тооцуулах, цаашид хуулийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах талаарх зөвлөмжийг  хүргүүлэн ажиллалаа.

Дэлгэрэнгүй
Авлигын эсрэг хууль тогтоомж сурталчлах сургалтыг зохион байгуулав

Авлигын эсрэг хууль тогтоомж сурталчлах сургалтыг зохион байгуулав

Гаалийн салбар дахь авлигаас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр хэрэгжүүлж буй арга хэмжээ, гарч буй үр дүн, цаашид анхаарах асуудлыг танилцуулав.

Дэлгэрэнгүй
Эрх зүйн чиглэлээр суралцдаг оюутнуудыг сургалтад хамруулав

Эрх зүйн чиглэлээр суралцдаг оюутнуудыг сургалтад хамруулав

Шүүхээр шийдвэрлэгдсэн эрүүгийн хэрэг, бодит баримтыг үндэслэн авлигын хор уршгийг таниулах, соён гэгээрүүлэх ажлыг цаашид хамтран зохион байгуулахаар болов.

Дэлгэрэнгүй