card

Мэдээ, мэдээлэл

Мөрдөн шалгах ажиллагаанд 883 хэрэг шалгагдаж байна

Мөрдөн шалгах ажиллагаанд 883 хэрэг шалгагдаж байна

Гэмт хэрэг гарахад нөлөөлсөн шалтгаан, нөхцөлийг арилгуулахаар 3 мөрдөгчийн мэдэгдэл бичиж холбогдох байгууллагад хүргүүлсэн.

Дэлгэрэнгүй
Орон нутгийн удирдах албан тушаалтнуудад хуулийн хэрэгжилтийг ханган ажиллах чиглэлээр зөвлөмж хүргүүлэв

Орон нутгийн удирдах албан тушаалтнуудад хуулийн хэрэгжилтийг ханган ажиллах чиглэлээр зөвлөмж хүргүүлэв

Шаардлага хангаагүй этгээдийг нийтийн албанд томилсон, төсөв санхүү, худалдан авах үйл ажиллагаа, болон тендер сонгон шалгаруулалтыг хууль бусаар явуулсан, орон нутгийн түвшинд хууль тогтоомжийн хэрэгжилт хангалтгүй, шаардлага хангаагүй аж ахуйн нэгж, байгууллагыг сонгон шалгаруулсан гэх гомдол, мэдээлэл багагүй хувийг эзэлж байна.

Дэлгэрэнгүй
Мөрдөгч, прокурорын мэргэшүүлэх сургалтыг зохион байгуулав

Мөрдөгч, прокурорын мэргэшүүлэх сургалтыг зохион байгуулав

Энэ удаагийн сургалтыг Улсын ерөнхий прокурорын газар, Авлигатай тэмцэх газрын Мөрдөн шалгах хэлтсийн удирдах албан тушаалтнууд олон улсын сайн туршлагад тулгуурлан явуулснаараа онцлог ач холбогдолтой боллоо.  

Дэлгэрэнгүй
Нийтийн албанд томилогдох 397 иргэний урьдчилсан мэдүүлгийг хянан шалгав

Нийтийн албанд томилогдох 397 иргэний урьдчилсан мэдүүлгийг хянан шалгав

Төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын хүрээнд 50 албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг шалгав.

Дэлгэрэнгүй
Эрүүгийн 890 хэрэгт мөрдөн байцаалтын ажиллагаа явуулав

Эрүүгийн 890 хэрэгт мөрдөн байцаалтын ажиллагаа явуулав

Эрүүгийн болон хэрэг бүртгэлтийн хэрэгт нийт 8 объектод нэгжлэгийн ажиллагаа явууллаа.

Дэлгэрэнгүй
“Төсвийн төлөвлөлт, гүйцэтгэл, тайлагналт, хяналтыг сайжруулах нь” сэдэвт хэлэлцүүлгийг зохион байгуулав

“Төсвийн төлөвлөлт, гүйцэтгэл, тайлагналт, хяналтыг сайжруулах нь” сэдэвт хэлэлцүүлгийг зохион байгуулав

Хэлэлцүүлгийг зохион байгуулагчдаас оролцогч талуудын саналыг тусган Улсын Их Хурал болон Засгийн газарт төсвийн асуудлаар Зөвлөмж хүргүүлэхээр тогтлоо.

Дэлгэрэнгүй
Авлигын эсрэг сургалтад 1765 иргэн, албан тушаалтныг хамруулав

Авлигын эсрэг сургалтад 1765 иргэн, албан тушаалтныг хамруулав

Нэр бүхий албан тушаалтны ёс зүй, хүнд суртал, чирэгдэлтэй төрийн үйлчилгээний талаарх гомдол, мэдээллийг хянан шалгалаа.

Дэлгэрэнгүй
Монгол Улсын Ерөнхийлөгч У.Хүрэлсүх: Авлигын гэмт хэрэг үйлдсэн этгээдэд тохирох ял шийтгэл оногдуулж байх нь шударга ёсны зарчим

Монгол Улсын Ерөнхийлөгч У.Хүрэлсүх: Авлигын гэмт хэрэг үйлдсэн этгээдэд тохирох ял шийтгэл оногдуулж байх нь шударга ёсны зарчим

Авлигатай тэмцэх газар өнгөрсөн 15 жилийн хугацаанд 10,600 гаруй эрүүгийн хэргийг шалгаж, гэмт хэргийн улмаас учирсан хоёр их наяд 800 гаруй тэрбум төгрөгийн хохирлыг нөхөн төлүүлж, 2021, 2022 онд гадаадын орнуудаас 12 сая гаруй ам.долларын хөрөнгийг буцаан авчирч, улсын орлого болгосон байна.

Дэлгэрэнгүй
Авлигыг мэдээлэх 110 тусгай дугаараар 235 дуудлага хүлээн авав

Авлигыг мэдээлэх 110 тусгай дугаараар 235 дуудлага хүлээн авав

Иргэн, хуулийн этгээдээс ирүүлсэн 77 өргөдөл, гомдлыг хүлээн авч, харьяалах чиг үүргийн нэгжид хүргүүллээ.

Дэлгэрэнгүй
Албан тушаалтны ашиг сонирхлын зөрчилд хамаарах 76 гомдол, мэдээллийг хянан шалгав

Албан тушаалтны ашиг сонирхлын зөрчилд хамаарах 76 гомдол, мэдээллийг хянан шалгав

Төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын хүрээнд 41 албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг шалгав.

Дэлгэрэнгүй