card

Мэдээ, мэдээлэл

Нийтийн албанд томилогдох 499 иргэний урьдчилсан мэдүүлгийг хянан шалгав

Нийтийн албанд томилогдох 499 иргэний урьдчилсан мэдүүлгийг хянан шалгав

Төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын хүрээнд 340 албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг шалгав.

Дэлгэрэнгүй
Эрүүгийн 10 хэргийг шүүхэд шилжүүлэх саналтай прокурорт шилжүүлэв

Эрүүгийн 10 хэргийг шүүхэд шилжүүлэх саналтай прокурорт шилжүүлэв

Хэрэг бүртгэлтийн 1 хэрэгт нийт 5 объектод нэгжлэгийн ажиллагаа явуулсан байна.

Дэлгэрэнгүй
Дэд бүтцийн салбарын томоохон төслүүдэд авлигын гэмт хэрэг гарахаас урьдчилан сэргийлнэ

Дэд бүтцийн салбарын томоохон төслүүдэд авлигын гэмт хэрэг гарахаас урьдчилан сэргийлнэ

Цаашид дэд бүтцийн томоохон төслийн бүтээн байгуулалтын ажилттай газар дээр очиж танилцах, төслийн баримт бичиг, хэрэгжилтийн байдалтай танилцах, төсөл хэрэгжүүлэгч нарт авлигын эсрэг хууль тогтоомжоор сургалт мэдээлэл, эрсдэлтэй цэгийг тодорхойлж зөвлөн туслах зэргээр хяналт тавьж ажиллах ажлыг хэвшүүлэхээр ажиллаж байна.

Дэлгэрэнгүй
Үндэсний Батлан хамгаалахын их сургуульд “Шударга ёсны клуб” байгуулав

Үндэсний Батлан хамгаалахын их сургуульд “Шударга ёсны клуб” байгуулав

Нээлтийн арга хэмжээнд Үндэсний Батлан хамгаалахын их сургуулийн харьяа Цэргийн нэгдсэн дээд сургууль болон Аюулгүй байдлын дээд сургуулийн 1-4 дүгээр курсын 420 сонсогч, оюутан хамрагдсан бөгөөд клубт элсэх хүсэлтэй оюутнуудыг бүртгэж үйл ажиллагааг нь эхлүүллээ. 

Дэлгэрэнгүй
Төлөвлөгөөт хяналтаар 49 албан тушаалтны ХАСХОМ шалгав

Төлөвлөгөөт хяналтаар 49 албан тушаалтны ХАСХОМ шалгав

Одоогоор ажиллагаанд 258 нэр дэвшигчийн урьдчилсан мэдүүлэг хянагдаж байна.

Дэлгэрэнгүй
“Сэлбэ сэргэлт”, “1008 айлын орон сууц” төслийн нэгжид авлигаас урьдчилан сэргийлэх сургалт, мэдээлэл өгөв

“Сэлбэ сэргэлт”, “1008 айлын орон сууц” төслийн нэгжид авлигаас урьдчилан сэргийлэх сургалт, мэдээлэл өгөв

Төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэх явцад гарч буй хүндрэл бэрхшээл, тулгамдаж буй асуудлын талаар ярилцаж, цаашид мэдээлэл арга зүйгээр ханган хамтран ажиллахаар болов.

Дэлгэрэнгүй
Хэрэг бүртгэлтийн 1 хэрэгт нийт 15 объектод нэгжлэгийн ажиллагаа явуулав

Хэрэг бүртгэлтийн 1 хэрэгт нийт 15 объектод нэгжлэгийн ажиллагаа явуулав

Мөрдөн шалгах ажиллагаанд одоогоор 815 хэрэг шалгагдаж байна.

Дэлгэрэнгүй
“Хүүхдийн шударга байдлын үнэлгээ” судалгаанд 3159 хүнийг хамруулав

“Хүүхдийн шударга байдлын үнэлгээ” судалгаанд 3159 хүнийг хамруулав

Өнгөрсөн долоо хоногт авлигыг мэдээлэх 110 тусгай дугаараар 206 дуудлага хүлээн авчээ.

Дэлгэрэнгүй

"Авлигын судалгаа" сэдэвт цуврал эрдэм шинжилгээний бага хурлыг зохион байгуулах удирдамж

"Авлигын судалгаа" сэдэвт цуврал эрдэм шинжилгээний бага хурлыг зохион байгуулах удирдамж

Дэлгэрэнгүй