card

Мэдээ, мэдээлэл

Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх Үндэсний хорооны тогтоолыг төрийн өмчит хуулийн этгээдүүдийн удирдлагад гардуулав

Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх Үндэсний хорооны тогтоолыг төрийн өмчит хуулийн этгээдүүдийн удирдлагад гардуулав

Төрийн өмчит хуулийн этгээдийн удирдлагын цалин хөлс, урамшууллын дүнг нээлттэй, ил тод болгож олон нийт танилцах боломж бүрдүүлэх, мөн ISO 37001 ‘’Авлигын эсрэг менежментийн тогтолцоо стандарт’’-ыг төрийн өмчит хуулийн этгээдэд үе шаттай нэвтрүүлэх шийдвэр гарсан

Дэлгэрэнгүй
Сонгуульд нэр дэвшигч нарт зориулсан гарын авлагыг гаргалаа

Сонгуульд нэр дэвшигч нарт зориулсан гарын авлагыг гаргалаа

Хэрэв нэр дэвшигч нь 2023 оны мэдүүлгээ өмнө нь тус газрын https://meduuleg.iaac.mn мэдүүлгийн цахим системд 2024 онд мэдүүлсэн бол дахин гаргах шаардлагагүй.

Дэлгэрэнгүй
ХАСХОМ гаргах албан тушаалтны жагсаалтыг шинэчлэн баталлаа

ХАСХОМ гаргах албан тушаалтны жагсаалтыг шинэчлэн баталлаа

УИХ-ын Хууль зүйн байнгын хорооны 2024 оны 04 дүгээр сарын 02-ны өдрийн 05-р тогтоолоор журам, маягт, жагсаалтыг шинэчлэн баталлаа.

Дэлгэрэнгүй
Авлигын шалтгаан нөхцөл, хор хөнөөл сэдвээр иргэдэд сургалт зохион байгууллаа

Авлигын шалтгаан нөхцөл, хор хөнөөл сэдвээр иргэдэд сургалт зохион байгууллаа

Сүхбаатар дүүргийн 13, 14, 15, 16 дугаар хорооны иргэдэд “Авлигын шалтгаан нөхцөл, хор хөнөөл” сэдвийн хүрээнд тодорхой жишээ баримтад тулгуурлан, иргэдийн өдөр тутмын амьдралд нь тохиолдож болзошгүй авлигын эрсдэл, түүний хор уршгийн талаар болон түүнээс хэрхэн урьдчилан сэргийлж болох талаар хэлэлцүүлэх байдлаар сургалтыг явуулав

Дэлгэрэнгүй
Иргэн, хуулийн этгээдээс 83 өргөдөл, гомдол хүлээн авав

Иргэн, хуулийн этгээдээс 83 өргөдөл, гомдол хүлээн авав

Хүлээн авсан өргөдөл, гомдол, мэдээллийн 69.9 хувь нь авлигын гэмт хэргийн шинжтэй байна

Дэлгэрэнгүй
Төлөвлөгөөт хяналтаар 47 албан тушаалтны ХАСХОМ-ийг шалгав

Төлөвлөгөөт хяналтаар 47 албан тушаалтны ХАСХОМ-ийг шалгав

Одоогоор ажиллагаанд 234 нэр дэвшигчийн урьдчилсан мэдүүлэг хянагдаж байна

Дэлгэрэнгүй
Эрүүгийн 10 хэргийг шүүхэд шилжүүлэх саналтай прокурорт хүргүүлэв

Эрүүгийн 10 хэргийг шүүхэд шилжүүлэх саналтай прокурорт хүргүүлэв

Гэмт хэрэг гарахад нөлөөлсөн шалтгаан нөхцөлийг арилгуулахаар мөрдөгчийн мэдэгдэл 4, хууль хэрэгжүүлж ажиллах тухай албан бичиг 1 холбогдох байгууллагад хүргүүлсэн байна.

Дэлгэрэнгүй
Иргэн, хуулийн этгээдээс 98 өргөдөл, гомдол хүлээн авав

Иргэн, хуулийн этгээдээс 98 өргөдөл, гомдол хүлээн авав

үлээн авсан өргөдөл, гомдол, мэдээллийн 70.4 хувь нь авлигын гэмт хэргийн шинжтэй байв.

Дэлгэрэнгүй