card

Мэдээ, мэдээлэл

Төрийн өмчийн сургууль, цэцэрлэгийн 423 захирал, эрхлэгчийг авлигын эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх сургалтад хамруулав

Төрийн өмчийн сургууль, цэцэрлэгийн 423 захирал, эрхлэгчийг авлигын эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх сургалтад хамруулав

“Ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх нь” сэдэвт сургалтыг цаашид төрийн бус өмчийн сургууль, цэцэрлэгийн удирдах албан тушаалтнуудад хамран зохион байгуулна.

Дэлгэрэнгүй
Төлөвлөгөөт хяналтаар 337 албан тушаалтны ХАСХОМ-ийг шалгав

Төлөвлөгөөт хяналтаар 337 албан тушаалтны ХАСХОМ-ийг шалгав

Өнгөрсөн долоо хоногт иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас ирүүлсэн нийтийн албан тушаалтны авлига, ашиг сонирхлын зөрчилтэй холбоотой 72 гомдол, мэдээллийг хүлээн авч шалгав

Дэлгэрэнгүй
Гэмт хэргийн шинжтэй 92 гомдол, мэдээллийг шалгав

Гэмт хэргийн шинжтэй 92 гомдол, мэдээллийг шалгав

Мөрдөн шалгах ажиллагаанд одоогоор 807 хэрэг шалгагдаж байна.

Дэлгэрэнгүй
Хөвсгөл аймгийн нийтийн албан тушаалтнуудтай цахимаар уулзав

Хөвсгөл аймгийн нийтийн албан тушаалтнуудтай цахимаар уулзав

Хөвсгөл аймгийн 23 сум, 1 тосгоны Засаг даргын Тамгын газрын ажилтнууд, ИТХ-ын ажлын алба, сургуулийн өмнөх болон ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэг, албан бус, насан туршийн боловсролын төвийн багш, эрхлэгч, Засаг даргын эрхлэх хүрээний агентлаг байгууллагуудын удирдах болон гүйцэтгэх албан хаагч зэрэг 260 нийтийн албан тушаалтан хамрагдлаа.

Дэлгэрэнгүй
Авлигын эрсдэлийн үнэлгээний мэдээлэл цуглуулах ажлыг гүйцэтгэв

Авлигын эрсдэлийн үнэлгээний мэдээлэл цуглуулах ажлыг гүйцэтгэв

Өнгөрсөн долоо хоногт авлигыг мэдээлэх 110 тусгай дугаараар 158 дуудлага хүлээн авчээ.

Дэлгэрэнгүй
Авлига ба жендерийн асуудлаар судалгаа хийх жендерийн судалгааны баг сонгон шалгаруулах зар

Авлига ба жендерийн асуудлаар судалгаа хийх жендерийн судалгааны баг сонгон шалгаруулах зар

Авлига ба жендерийн асуудлаар судалгаа хийх жендерийн судалгааны баг сонгон шалгаруулах зар

Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэндийн сайдад Зөвлөмж хүргүүлэв

Эрүүл мэндийн сайдад Зөвлөмж хүргүүлэв

Авлигын эсрэг сургалтад нийт 459 хүнийг хамрууллаа.

Дэлгэрэнгүй
Ашиг сонирхлын зөрчилд хамаарах 68 гомдол, мэдээллийг хянан шалгав

Ашиг сонирхлын зөрчилд хамаарах 68 гомдол, мэдээллийг хянан шалгав

Нийтийн албанд томилогдохоор нэр дэвшсэн 386 иргэний хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг шалган, 273 мэдүүлгийг хянан шийдвэрлэлээ.

Дэлгэрэнгүй
Оюутнуудын дунд авлигын хэрэг, зөрчлийн асуудлаар мэтгэлцээн зохион байгуулав

Оюутнуудын дунд авлигын хэрэг, зөрчлийн асуудлаар мэтгэлцээн зохион байгуулав

Г.Мөнхзул ахлагчтай баг тэргүүн байрыг эзэлж, Б.Түмэнцоож ахлагчтай баг хоёрдугаар байрт шалгарч, Ц.Сувдмаа ахлагчтай баг гуравдугаар байрыг эзлэв.

Дэлгэрэнгүй
Авлигын эсрэг баатар буюу Аллардын шагналын тухай

Авлигын эсрэг баатар буюу Аллардын шагналын тухай

Иргэд, эрэн сурвалжлах сэтгүүлч нар, төрийн болон төрийн бус байгууллагуудыг хүний эрхийг хамгаалах, авлигын эсрэг тэмцэхэд үнэтэй хувь нэмэр оруулж, тус шагналын дараагийн эзэн болохыг уриалж байна.

Дэлгэрэнгүй