card

Гадаад мэдээ

DONALD TRUMP-ИЙН ГЭРТ ХОЛБООНЫ МӨРДӨХ ТОВЧОО НЭГЖЛЭГ ХИЙЖЭЭ

DONALD TRUMP-ИЙН ГЭРТ ХОЛБООНЫ МӨРДӨХ ТОВЧОО НЭГЖЛЭГ ХИЙЖЭЭ

Хуулийн хүрээн дэх энэхүү аюул нь мэдээжийн хэрэг экс ерөнхийлөгчийн хувьд муу мэдээ боловч энэ нь түүний хувьд улс төрийн асар том боломж юм. Donald Trump дахин ерөнхийлөгчийн сонгуульд нэр дэвших талаар бодож байх үеэр түүн рүү дайралт хийсэн нь түүнд таалагдах нь дамшиггүй. Түүний мэдэгдлийг нэг харвал эл санаа нь тодорхой харагдана.

Дэлгэрэнгүй
Cаудын араб нэг сарын дотор 78 албан тушаалтныг авлигын хэргээр баривчилжээ

Cаудын араб нэг сарын дотор 78 албан тушаалтныг авлигын хэргээр баривчилжээ

Назаха сайт мэдээлэхдээ 6 сарын 30-наас 7 сарын 30-ны хооронд 3207 удаагийн хяналт шалгалт явуулсны үр дүнд Батлан хамгаалах яам, Дотоод хэргийн яам, Эрүүл мэндийн яам, Хууль зүйн яам, Боловсролын яам, Хот, хөдөөгийн асуудал хариуцсан яамнаас тус тус яллагдагчдыг баривчилсан байна.

Дэлгэрэнгүй
Кени Улсын мөрийтэй тоглоомын салбарт мөнгө угаах эрсдэл өндөр байгааг тогтоожээ

Кени Улсын мөрийтэй тоглоомын салбарт мөнгө угаах эрсдэл өндөр байгааг тогтоожээ

Тус улсын хувьд мөнгө угаах гэмт хэргийн хүрээнд залилан мэхлэх, хуурах, авлига, хар тамхины наймаа, байгаль орчны эсрэг гэмт хэрэг, татвараас зайлсхийх зэрэг зөрчил зонхилж байна гэж уг тайланд дүгнэжээ.

Дэлгэрэнгүй
Австрали улсын мөнгө угаахтай тэмцэх агентлаг мөнгө угаах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, бүс нутгийн аюулгүй байдлыг сайжруулах зорилгоор Номхон далайн орнуудтай хамтран ажиллаж байна

Австрали улсын мөнгө угаахтай тэмцэх агентлаг мөнгө угаах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, бүс нутгийн аюулгүй байдлыг сайжруулах зорилгоор Номхон далайн орнуудтай хамтран ажиллаж байна

Австрали улсын мөнгө угаахтай тэмцэх агентлагийн гүйцэтгэх захирал Николь Роузын хэлснээр санхүүгийн гэмт хэргийн мөн чанар нь хил хязгаарыг давж, олон улсын түвшинд хамтран ажиллах, бүс нутгийн түвшинд шийдвэр гаргах хэрэгцээ шаардлагыг бий болгож байна.

Дэлгэрэнгүй
 Аливаа зүйлийн төлөөх мөнгө: Мөнгөн гуйвуулга нь авлигын эсрэг нөлөөтэй юу?

 Аливаа зүйлийн төлөөх мөнгө: Мөнгөн гуйвуулга нь авлигын эсрэг нөлөөтэй юу?

Сонирхолтой нь, эдгээр мөнгө хүлээн авагч орнуудын ихэнх нь Транспэрэнси Интернэшнл байгууллагын авлигын төсөөллийн индексээр дэлхийн хамгийн их авлигад идэгдсэн орнуудын тоонд багтдаг. Хэдийгээр энэ хамаарал нь учир шалтгааныг дангаараа тодорхойлдоггүй ч их хэмжээний мөнгөн гуйвуулгын урсгал нь хүлээн авагч улс дахь авлигад ямар нэгэн чухал нөлөө үзүүлж байна уу? гэсэн асуулт урган гарч байна.

Дэлгэрэнгүй
Нотлох баримтад суурилсан судалгаа нь авлигыг хэмжихэд илүү үнэн зөв арга гэж шинжээчид үзэж байна

Нотлох баримтад суурилсан судалгаа нь авлигыг хэмжихэд илүү үнэн зөв арга гэж шинжээчид үзэж байна

Нотлох баримтад суурилсан судалгаа нь судалгаанд оролцогчдын авлигын талаарх туршлагыг хэмждэг. Ийм төрлийн судалгаа нь илүү нарийвчилсан, хөндлөнгийн оролцоог бий болгоход ашиглаж болох мэдээллийг гаргадаг.

Дэлгэрэнгүй
Ванкуверын үл хөдлөх хөрөнгөд оруулсан Хятадын бохир мөнгөний мөрөөр

Ванкуверын үл хөдлөх хөрөнгөд оруулсан Хятадын бохир мөнгөний мөрөөр

Чен-ийн орлого ийнхүү их биш боловч хэдхэн жилийн дараагаас Канадын банкан дахь гэр бүлийнх нь данс руу удаа дараагийн шилжүүлгээр 114 сая канад доллар оржээ.

Дэлгэрэнгүй
СПОРТ ДАХЬ АВЛИГА: Дэлхий дахинаа өсөн нэмэгдэж буй асуудал

СПОРТ ДАХЬ АВЛИГА: Дэлхий дахинаа өсөн нэмэгдэж буй асуудал

Энэ бүхэн хаашаа хөтөлж байгааг тааварлаж болох ч эхний ээлжинд авлигын хэрэгт оногдуулж буй ялыг бодитойгоор хэрэгжүүлэхэд анхаарах шаардлагатай байна.

Дэлгэрэнгүй
Малайз улс авлигатай тэмцэх институцээ эрс шинэчлэх шалтгаан ба арга зам

Малайз улс авлигатай тэмцэх институцээ эрс шинэчлэх шалтгаан ба арга зам

Хэрэв авлигатай тэмцэх тогтолцооны улс төрийн хараат бус байдлыг бий болгохгүй бол авлигатай тэмцэх цаашдын бүхий л хүчин чармайлт эхнээсээ гацах болно.

Дэлгэрэнгүй
Яаралтай худалдан авах ажиллагаан дахь авлига: Филиппиний сургамж

Яаралтай худалдан авах ажиллагаан дахь авлига: Филиппиний сургамж

Гэхдээ яаралтай худалдан авах ажиллагааны журмын давуу талыг ашиглан авлигачид өөрсдөө баяжих боломжийг хязгаарласан худалдан авах ажиллагааны тогтолцоог бий болгох боломжтой.

Дэлгэрэнгүй