card

Нэвтрүүлэг

Жавзандамба хутагт төвийн багш, Гавж Д.Нямсамбуу

Жавзандамба хутагт төвийн багш, Гавж Д.Нямсамбуу

Жавзандамба хутагт төвийн багш, Гавж Д.Нямбасамбуу

Дэлгэрэнгүй
ХАСХОМ-ийг хэрхэн үнэн зөв гаргах вэ?

ХАСХОМ-ийг хэрхэн үнэн зөв гаргах вэ?

ХАСХОМ-ийг хэрхэн үнэн зөв гаргах вэ?

Дэлгэрэнгүй

"Авлигын гэмт хэрэг" нэвтрүүлэг №4

"Авлигын гэмт хэрэг" нэвтрүүлэг №4

Дэлгэрэнгүй
Eagle телевизийн тойм тайлбар

Eagle телевизийн тойм тайлбар

Eagle телевизийн тойм тайлбар

Дэлгэрэнгүй
Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг таниулах, сурталчлах сургалтыг зохион байгуулав

Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг таниулах, сурталчлах сургалтыг зохион байгуулав

Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг таниулах, сурталчлах сургалтыг зохион байгуулав

Дэлгэрэнгүй
Авлигын гэмт хэрэг №3

Авлигын гэмт хэрэг №3

Авлигын гэмт хэрэг №3

Дэлгэрэнгүй
Үйлийн үр хаяг андуурдаггүй юм

Үйлийн үр хаяг андуурдаггүй юм

Үйлийн үр хаяг андуурдаггүй юм

Дэлгэрэнгүй

"Авлигын гэмт хэрэг..." нэвтрүүлгийн №02

"Авлигын гэмт хэрэг..." нэвтрүүлгийн №02

Дэлгэрэнгүй
Авлигатай тэмцэх газрын мэдээлэл нэвтрүүлэг

Авлигатай тэмцэх газрын мэдээлэл нэвтрүүлэг

Авлигатай тэмцэх газрын мэдээлэл нэвтрүүлэг

Дэлгэрэнгүй
ХАСХОМ гаргах хуулийн хугацаа

ХАСХОМ гаргах хуулийн хугацаа

ХАСХОМ гаргах хуулийн хугацаа

Дэлгэрэнгүй