card

Инфографик

Зөвлөмж хүргүүлэв

Зөвлөмж хүргүүлэв

Гэмт хэргийн шалтгаан, нөхцлийг арилгах, мөрдөгчийн мэдэгдлийн гүйцэтгэлийг хангах, авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр Цагдаагийн ерөнхий газарт тус тус зөвлөмж хүргүүлж, хэрэгжилтэд нь хяналт тавин ажиллаж байна.

Дэлгэрэнгүй
Авлигын эсрэг сургалтад хамрагдсан нийт хүний тоо өмнөх оноос 2 дахин өссөн

Авлигын эсрэг сургалтад хамрагдсан нийт хүний тоо өмнөх оноос 2 дахин өссөн

Авлигын эсрэг сургалтад хамрагдсан нийт хүний тоо өмнөх оноос 2 дахин, нийтийн албан тушаалтны тоо 3 дахин өссөн үзүүлэлттэй байна.

Дэлгэрэнгүй
Иргэдтэй харилцах 110 мэдээллийн аппликэйшнийг playstore, аppstore-д байршуулав

Иргэдтэй харилцах 110 мэдээллийн аппликэйшнийг playstore, аppstore-д байршуулав

Тус аппликэйшнээр дамжуулан иргэдээс санал асуулга авах өргөн боломж бүрдэж байгаа бөгөөд одоогийн байдлаар туршилтын журмаар 6 санал асуулга оруулаад байна.

Дэлгэрэнгүй
АТГ: 2021 оны онцлох 21 ажил: Зохион байгуулсан судалгаанууд

АТГ: 2021 оны онцлох 21 ажил: Зохион байгуулсан судалгаанууд

"Шударга байдлын үнэлгээ", "Улс төр, шүүх, хууль хяналтын байгууллагын хүрээн дэх авлигын талаарх төсөөллийн судалгаа", "Хүүхдийн шударга байдлын судалгаа" тус тус зохион байгуулав

Дэлгэрэнгүй
“Иргэдэд зориулсан нээлтэй өдөрлөг”-ийг нийслэлийн 8 байршилд хийлээ

“Иргэдэд зориулсан нээлтэй өдөрлөг”-ийг нийслэлийн 8 байршилд хийлээ

Авлигатай тэмцэх газрын дэргэдэх Олон нийтийн зөвлөлтэй хамтран “Иргэдэд зориулсан нээлтэй өдөрлөг”-ийг нийслэлийн 8 байршилд хийлээ.

Дэлгэрэнгүй
Хүүхэд, залуучуудад зориулсан арга хэмжээ

Хүүхэд, залуучуудад зориулсан арга хэмжээ

Авлигын эсрэг урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх агуулга бүхий мэдээлэл агуулсан “Шударга ёс, хөгжил дэвшилд-110” мэдээллийн самбарыг Монгол Улсын 12 яам, 36 агентлагт,  “Багшийн ёс зүйн дүрэм” самбарыг Нийслэлийн боловсролын газар, 9 дүүргийн боловсролын хэлтэстэй хамтран  төрийн өмчийн 148, төрийн бус 127, нийт 275 сургуульд байршуулах ажлыг зохион байгуулав.

Дэлгэрэнгүй
Соён гэгээрүүлэх контент

Соён гэгээрүүлэх контент

“Зөв зөвд шударга зөв” соён гэгээрүүлэх аяны хүрээнд Ерөнхий боловсролын сургуулийн ахлах ангийн сурагчдын дунд “Шинэ үе авлигыг тэвчихгүй” цахим илтгэлийн уралдааныг зохион байгуулав.

Дэлгэрэнгүй
Албан тушаалтны авлига, ашиг сонирхлын зөрчлийг шалгуулахаар хандсан 561 гомдол, мэдээллийг хянан шийдвэрлэсэн

Албан тушаалтны авлига, ашиг сонирхлын зөрчлийг шалгуулахаар хандсан 561 гомдол, мэдээллийг хянан шийдвэрлэсэн

Хянан шалгасан гомдол, мэдээллээс 90 албан тушаалтанд холбогдох зөрчил тогтоогдож, үүнээс 30 албан тушаалтанд сахилгын шийтгэл тооцуулж, үлдэх хувьд хуулийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах, цаашид дахин зөрчил гаргахаас урьдчилан сэргийлэх, зөрчилтэй захиргааны актыг хүчингүй болгуулах зэргээр шаардлага, зөвлөмжийг хүргүүлэв.

Дэлгэрэнгүй
Ж.Сүхбаатар: Авлигын гэмт хэрэгт ял шийтгэл авсан хүнд улс төрийн дэмжлэг үзүүлэхгүй

Ж.Сүхбаатар: Авлигын гэмт хэрэгт ял шийтгэл авсан хүнд улс төрийн дэмжлэг үзүүлэхгүй

Дүрэмдээ авлигын хэрэгт холбогдсон бол намын гишүүнчлэлээс түдгэлзүүлдэг болсон

Дэлгэрэнгүй
Мэдүүлэг гаргагчийн хөрөнгө орлого нь 1 тэрбумаас дээш хэмжээгээр өссөн 24 албан тушаалтны хөрөнгийн байдалд дүн шинжилгээ хийв

Мэдүүлэг гаргагчийн хөрөнгө орлого нь 1 тэрбумаас дээш хэмжээгээр өссөн 24 албан тушаалтны хөрөнгийн байдалд дүн шинжилгээ хийв

Мэдүүлэг гаргагчийн хөрөнгө орлого нь 1 тэрбум, түүнээс дээш хэмжээгээр өссөн болон давтамжтайгаар өсч байгаа 24 албан тушаалтны цэвэр хөрөнгийн байдалд харьцуулсан дүн шинжилгээ хийж, ийнхүү мэдүүлсэн мэдүүлэг гаргагч, түүний гэр бүлийн гишүүдийн татварын орлоготой нийцэж байгаа эсэхийг хянуулахаар Татварын ерөнхий газартай хамтран ажиллаж байна. 

Дэлгэрэнгүй