card

Инфографик

Авлигын эсрэг эрх зүйн шинэчлэл хийсэн чуулган байх болно

Авлигын эсрэг эрх зүйн шинэчлэл хийсэн чуулган байх болно

Авлигын эсрэг эрх зүйн шинэчлэл хийсэн чуулган байх болно

Дэлгэрэнгүй
Авлигатай тэмцэх газрын дарга, тэргүүн комиссар З.Дашдаваагийн сар шинийн мэндчилгээ

Авлигатай тэмцэх газрын дарга, тэргүүн комиссар З.Дашдаваагийн сар шинийн мэндчилгээ

Авлигатай тэмцэх газрын дарга, тэргүүн комиссар З.Дашдаваагийн сар шинийн мэндчилгээ

Дэлгэрэнгүй
АТГ 2022 онд: Хохирол нөхөн төлүүлэлт

АТГ 2022 онд: Хохирол нөхөн төлүүлэлт

АТГ 2022 онд: Хохирол нөхөн төлүүлэлт

Дэлгэрэнгүй
ХАСХОМ мэдүүлэх хуулийн хугацаа өнөөдөр дуусна

ХАСХОМ мэдүүлэх хуулийн хугацаа өнөөдөр дуусна

ХАСХОМ мэдүүлэх хуулийн хугацаа өнөөдөр дуусна

Дэлгэрэнгүй
ХАСХОМ мэдүүлэх хуулийн хугацаа дуусахад 2 өдөр үлдлээ

ХАСХОМ мэдүүлэх хуулийн хугацаа дуусахад 2 өдөр үлдлээ

ХАСХОМ мэдүүлэх хуулийн хугацаа дуусахад 2 өдөр үлдлээ

Дэлгэрэнгүй
ХАСХОМ мэдүүлэх хуулийн хугацаа дуусахад 3 хоног үлдлээ

ХАСХОМ мэдүүлэх хуулийн хугацаа дуусахад 3 хоног үлдлээ

ХАСХОМ мэдүүлэх хуулийн хугацаа дуусахад 3 хоног үлдлээ

Дэлгэрэнгүй
ХАСХОМ мэдүүлэх хуулийн хугацаа дуусахад 7 хоног үлдлээ

ХАСХОМ мэдүүлэх хуулийн хугацаа дуусахад 7 хоног үлдлээ

Та QR код уншуулж, ХАСХОМ мэдүүлэх зааварчилгаатай танилцана уу. 

Дэлгэрэнгүй
ХАСХОМ мэдүүлэх хуулийн хугацаа дуусахад 8 хоног үлдлээ

ХАСХОМ мэдүүлэх хуулийн хугацаа дуусахад 8 хоног үлдлээ

ХАСХОМ мэдүүлэх хуулийн хугацаа дуусахад 8 хоног үлдлээ

Дэлгэрэнгүй
Визуал тойм: АТГ 2022 онд

Визуал тойм: АТГ 2022 онд

Визуал тойм: АТГ 2022 онд

Дэлгэрэнгүй