card

Инфографик

2018 онд нийт 171 албан тушаалтны  ХАСХОМ-ийг хянан шалгав

2018 онд нийт 171 албан тушаалтны ХАСХОМ-ийг хянан шалгав

2018 онд нийт 171 албан тушаалтны  ХАСХОМ-ийг хянан шалгаж 20 албан тушаалтан нь үндэслэлгүйгээр хөрөнгөжсөн байж болзошгүй нөхцөл байдлыг илрүүлэн, нарийвчлан шалгаж байна.

Дэлгэрэнгүй
Мөрдөн байцаалтын шатанд нөхөн төлүүлсэн дүн өмнөх оныхоос 14,6 тэрбум төгрөгөөр өссөн

Мөрдөн байцаалтын шатанд нөхөн төлүүлсэн дүн өмнөх оныхоос 14,6 тэрбум төгрөгөөр өссөн

Мөрдөн байцаалтын шатанд нөхөн төлүүлсэн дүн өмнөх оныхоос 14,6 тэрбум төгрөгөөр өссөн

Дэлгэрэнгүй
2018 онд 21 аймаг 50 суманд хүрч ажиллав

2018 онд 21 аймаг 50 суманд хүрч ажиллав

2018 онд 21 аймаг 50 суманд ажиллаж, үр дүнг орон нутгийн удирдлагад танилцуулж, хэлэлцүүлэг зохион байгуулав

Дэлгэрэнгүй