card

Инфографик

Орон нутагт зохион байгуулсан ажил, арга хэмжээ

Орон нутагт зохион байгуулсан ажил, арга хэмжээ

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлийн хуралдаанд оролцож, Зөвлөлийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд, мөн Нийслэлийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлын зохицуулах зөвлөлийн 2021 оны төсөв, төлөвлөгөөний төсөлд авлигын эсрэг болон авлигаас урьдчилан сэргийлэх ажил, үйл ажиллагааны саналыг тусгуулсан.

Дэлгэрэнгүй
Авлига гарч болох нөхцөл боломж бүрдүүлсэн 18 дүрэм, журмыг хянаж, хүчингүй болгуулахаар хүргүүлэв

Авлига гарч болох нөхцөл боломж бүрдүүлсэн 18 дүрэм, журмыг хянаж, хүчингүй болгуулахаар хүргүүлэв

Авлигын эсрэг хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.9-д заасны дагуу төрийн байгууллага, салбарын хэмжээнд мөрдөх 13 ёс зүйн дүрмийн төсөл, зарим хуулийн этгээдийн Ёс зүйн зөвлөлийн 2020 оны үйл ажиллагааны тайлантай танилцаж, санал хүргүүллээ. 

Дэлгэрэнгүй
Иргэн, төрийн болон төрийн бус байгууллагатай хамтарч ажиллах чиглэлээр 5 удаагийн хэлэлцүүлэг зохион байгуулав.

Иргэн, төрийн болон төрийн бус байгууллагатай хамтарч ажиллах чиглэлээр 5 удаагийн хэлэлцүүлэг зохион байгуулав.

Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах, авлигаас урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх чиглэлээр иргэн, төрийн болон төрийн бус байгууллагатай хамтарч ажиллах чиглэлээр 5 удаагийн хэлэлцүүлэг зохион байгуулав.

Дэлгэрэнгүй
“Авлигын эсрэг үндэсний чуулган-2021” арга хэмжээг зохион байгуулав

“Авлигын эсрэг үндэсний чуулган-2021” арга хэмжээг зохион байгуулав

Чуулганаар бодлого боловсруулагчид, шийдвэр гаргагчдын хүсэл зоригийг сонсож, цаашид шийдвэрлэх асуудлыг тодорхойлж, судлаач эрдэмтдийн санал дүгнэлтийг хэлэлцсэн ач холбогдол бүхий арга хэмжээ боллоо.  

Дэлгэрэнгүй
Ж.Сүхбаатар: Нэгдсэн бодлого, үзэл санаагаар авлигатай тэмцэнэ

Ж.Сүхбаатар: Нэгдсэн бодлого, үзэл санаагаар авлигатай тэмцэнэ

Ж.Сүхбаатар: Нэгдсэн бодлого, үзэл санаагаар авлигатай тэмцэнэ

Дэлгэрэнгүй
Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилт 9.9 хувиар өссөн

Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилт 9.9 хувиар өссөн

Үндэсний аудитын газраас Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2020 оны жилийн төсвийн гүйцэтгэл, санхүүгийн нэгтгэсэн тайланд хийсэн аудитын шалгалтаар “Зөрчилгүй” дүгнэгдлээ. 

Дэлгэрэнгүй
Г.Золжаргал: Шударга бус байдлыг залуус цэвэрлэж чадна

Г.Золжаргал: Шударга бус байдлыг залуус цэвэрлэж чадна

Г.Золжаргал: Шударга бусыг залуус цэвэрлэж чадна

Дэлгэрэнгүй
Ж.Сүхбаатар: Авлига нь төр улсад хамгийн заналт дайсан

Ж.Сүхбаатар: Авлига нь төр улсад хамгийн заналт дайсан

Ж.Сүхбаатар: Авлига нь төр улсад хамгийн заналт дайсан

Дэлгэрэнгүй
96.2 тэрбум төгрөгийн хохирлыг нөхөн төлүүлэв

96.2 тэрбум төгрөгийн хохирлыг нөхөн төлүүлэв

96.2 тэрбум төгрөгийн хохирлыг нөхөн төлүүлэв

Дэлгэрэнгүй
Шүүхээр 107 хэрэг эцэслэн шийдвэрлэгдсэн

Шүүхээр 107 хэрэг эцэслэн шийдвэрлэгдсэн

Шүүхээр 107 хэрэг эцэслэн шийдвэрлэгдсэн

Дэлгэрэнгүй