card

Инфографик

АТГ 2022 онд: Хяналт шалгалт, дүн шинжилгээ

АТГ 2022 онд: Хяналт шалгалт, дүн шинжилгээ

АТГ 2022 онд: Хяналт шалгалт, дүн шинжилгээ

Дэлгэрэнгүй
АТГ 2022 онд: Мөрдөн шалгах ажлын 2021 онтой харьцуулсан үзүүлэлт

АТГ 2022 онд: Мөрдөн шалгах ажлын 2021 онтой харьцуулсан үзүүлэлт

АТГ 2022 онд: Мөрдөн шалгах ажлын 2021 онтой харьцуулсан үзүүлэлт

Дэлгэрэнгүй
АТГ 2022 онд: Судалгаа шинжилгээ

АТГ 2022 онд: Судалгаа шинжилгээ

АТГ 2022 онд: Судалгаа шинжилгээ

Дэлгэрэнгүй