card

Инфографик

ХАСХОМ мэдүүлэх хуулийн хугацаа дуусахад 7 хоног үлдлээ

ХАСХОМ мэдүүлэх хуулийн хугацаа дуусахад 7 хоног үлдлээ

Та QR код уншуулж, ХАСХОМ мэдүүлэх зааварчилгаатай танилцана уу. 

Дэлгэрэнгүй
ХАСХОМ мэдүүлэх хуулийн хугацаа дуусахад 8 хоног үлдлээ

ХАСХОМ мэдүүлэх хуулийн хугацаа дуусахад 8 хоног үлдлээ

ХАСХОМ мэдүүлэх хуулийн хугацаа дуусахад 8 хоног үлдлээ

Дэлгэрэнгүй
Визуал тойм: АТГ 2022 онд

Визуал тойм: АТГ 2022 онд

Визуал тойм: АТГ 2022 онд

Дэлгэрэнгүй
АТГ 2022 онд: Хяналт шалгалт, дүн шинжилгээ

АТГ 2022 онд: Хяналт шалгалт, дүн шинжилгээ

АТГ 2022 онд: Хяналт шалгалт, дүн шинжилгээ

Дэлгэрэнгүй