card

Инфографик

АТГ батлагдсан төсвийн хүрээнд хэрхэн ажилласан бэ?

АТГ батлагдсан төсвийн хүрээнд хэрхэн ажилласан бэ?

АТГ батлагдсан төсвийн хүрээнд хэрхэн ажилласан бэ?

Дэлгэрэнгүй
Ц.Цэцэгдэлгэрэх: Ашиг сонирхлын зөрчилтэй хүнийг нийтийн албанд томилох гарцыг нээчихлээ

Ц.Цэцэгдэлгэрэх: Ашиг сонирхлын зөрчилтэй хүнийг нийтийн албанд томилох гарцыг нээчихлээ

Ц.Цэцэгдэлгэрэх: Ашиг сонирхлын зөрчилтэй хүнийг нийтийн албанд томилох гарцыг нээчихлээ

Дэлгэрэнгүй