card

Инфографик

З.Баасанням: Мөрдөн байцаагчийн орон тоог нэмж өгөөч гэдэг хүсэлт тавьсан

З.Баасанням: Мөрдөн байцаагчийн орон тоог нэмж өгөөч гэдэг хүсэлт тавьсан

З.Баасанням: Мөрдөн байцаагчийн орон тоог нэмж өгөөч гэдэг хүсэлт тавьсан

Дэлгэрэнгүй
Боловсролын салбар дахь авлига нь мөнгөн дүнгээр үнэлэхээргүй хэмжээний хохирол дагуулдаг

Боловсролын салбар дахь авлига нь мөнгөн дүнгээр үнэлэхээргүй хэмжээний хохирол дагуулдаг

Боловсролын салбар дахь авлига нь мөнгөн дүнгээр үнэлэхээргүй хэмжээний хохирол дагуулдаг

Дэлгэрэнгүй
Олон улсын шинжээч нар: Монгол Улс дахь авлигын нөхцөл байдалд ахиц гараагүй

Олон улсын шинжээч нар: Монгол Улс дахь авлигын нөхцөл байдалд ахиц гараагүй

Олон улсын шинжээч нар: Монгол Улс дахь авлигын нөхцөл байдалд ахиц гараагүй 

Дэлгэрэнгүй
Авлига улс орны төсвөөс ингэж

Авлига улс орны төсвөөс ингэж "хулгайлдаг" (инфографик)

Авлига улс орны төсвөөс ингэж "хулгайлдаг" (инфографик) 

Дэлгэрэнгүй
Х.Энхжаргал: Авлигыг шалгана гэдэг бол улстөрчдийг шалгана гэсэн үг

Х.Энхжаргал: Авлигыг шалгана гэдэг бол улстөрчдийг шалгана гэсэн үг

Х.Энхжаргал: Авлигыг шалгана гэдэг бол улстөрчдийг шалгана гэсэн үг 

Дэлгэрэнгүй
АТГ 2017 онд (инфографик мэдээлэл)

АТГ 2017 онд (инфографик мэдээлэл)

АТГ 2017 онд (инфографик мэдээлэл) 

Дэлгэрэнгүй