card

Инфографик

АТГ 2018 оны 1 дүгээр сард (инфографик)

АТГ 2018 оны 1 дүгээр сард (инфографик)

АТГ 2018 оны 1 дүгээр сард хэрхэн ажилласан талаарх инфографик мэдээллийг танилцуулж байна. 

Дэлгэрэнгүй
АТГ 2017 оны 11 дүгээр сард

АТГ 2017 оны 11 дүгээр сард

АТГ 2017 оны 11 дүгээр сард /инфографик/

Дэлгэрэнгүй
АТГ 2017 оны 10 дугаар сард

АТГ 2017 оны 10 дугаар сард

АТГ 2017 оны 10 дугаар сард /инфографик/

Дэлгэрэнгүй
АТГ 2017 оны 9 дүгээр сард

АТГ 2017 оны 9 дүгээр сард

АТГ 2017 оны 9 дүгээр сард /инфографик/

Дэлгэрэнгүй