card

Инфографик

ХАСХОМ мэдүүлэх хуулийн хугацаа дуусахад 5 хоног үлдлээ

ХАСХОМ мэдүүлэх хуулийн хугацаа дуусахад 5 хоног үлдлээ

ХАСХОМ мэдүүлэх хуулийн хугацаа дуусахад 5 хоног үлдлээ.

Дэлгэрэнгүй
ХАСХОМ мэдүүлэх хуулийн хугацаа дуусахад 6 хоног үлдлээ

ХАСХОМ мэдүүлэх хуулийн хугацаа дуусахад 6 хоног үлдлээ

ХАСХОМ мэдүүлэх хуулийн хугацаа дуусахад 6 хоног үлдлээ

Дэлгэрэнгүй
ХАСХОМ мэдүүлэх хуулийн хугацаа дуусахад 7 хоног үлдлээ

ХАСХОМ мэдүүлэх хуулийн хугацаа дуусахад 7 хоног үлдлээ

ХАСХОМ мэдүүлэх хуулийн хугацаа дуусахад 7 хоног үлдлээ

Дэлгэрэнгүй
ХАСХОМ мэдүүлэх хуулийн хугацаа дуусахад 8 хоног үлдлээ

ХАСХОМ мэдүүлэх хуулийн хугацаа дуусахад 8 хоног үлдлээ

ХАСХОМ мэдүүлэх хуулийн хугацаа дуусахад 8 хоног үлдлээ

Дэлгэрэнгүй
Авлигатай тэмцэх газрын даргын сар шинийн мэндчилгээ

Авлигатай тэмцэх газрын даргын сар шинийн мэндчилгээ

Авлигатай тэмцэх газрын даргын сар шинийн мэндчилгээ

Дэлгэрэнгүй
96.2 тэрбум төгрөгийн хохирлыг мөрдөн байцаалтын шатанд нөхөн төлүүлэв

96.2 тэрбум төгрөгийн хохирлыг мөрдөн байцаалтын шатанд нөхөн төлүүлэв

Үүнийг өмнөх оны мөн үетэй харьцуулбал, гэмт хэргийн улмаас учирсан хохирол нөхөн төлүүлэлт 2.7 дахин өссөн үзүүлэлттэй байна.

Дэлгэрэнгүй
Гэмт хэргийн шинжтэй 1596 гомдол, мэдээллийг шалгав

Гэмт хэргийн шинжтэй 1596 гомдол, мэдээллийг шалгав

Хянан шийдвэрлэсэн гэмт хэргийн талаарх гомдол мэдээлэл өмнөх оны мөн үеэс 234 нэгжээр буюу 17.2 хувиар өссөн үзүүлэлттэй байна.

Дэлгэрэнгүй
Эрсдэлд суурилсан хяналт шалгалтыг хийв

Эрсдэлд суурилсан хяналт шалгалтыг хийв

2019-2020 онд мэдүүлэг гаргасан 40.0 мянга гаруй албан тушаалтны мэдээлэлд эрсдэл тооцсоноос 8292 албан тушаалтан эрсдэлтэй гэсэн тооцоо гарсан.

Дэлгэрэнгүй
ХАСХОМ бүрдүүлэлт хуулийн хугацаанд 100 хувь

ХАСХОМ бүрдүүлэлт хуулийн хугацаанд 100 хувь

ХАСХОМ-ийг шинэчлэн мэдүүлэх хуулийн хугацаанд буюу 2021 оны 02 дугаар сарын 15-ны дотор улсын хэмжээнд нийт төрийн болон нутгийн захиргааны нийт 117 байгууллагын 43692 /цахимаар-38947, хэвлэмэл байдлаар-4745/ мэдүүлэг гаргагч мэдүүлгээ гаргаж бүртгүүлэхээс хуулийн хугацаанд 100 хувь мэдүүлгээ гаргаж баталгаажуулсан.

Дэлгэрэнгүй
Зохион байгуулсан судалгаанууд

Зохион байгуулсан судалгаанууд

“Хүн амын амьжиргааны доод түвшнээс доогуур орлоготой өрхийн иргэдийн авлигын талаарх ойлголт, хандлагыг тодорхойлох судалгаа”-г нийслэлийн 9 дүүргийн иргэдээс түүврийн дагуу биечлэн уулзах, харилцаа холбооны хэрэгслээр холбогдон асуулга асуух зэргээр 4067 өрхийг хамруулан хийлээ.

Дэлгэрэнгүй