card

Инфографик

Эрүүгийн 1255 хэргийг мөрдөн шалгав

Эрүүгийн 1255 хэргийг мөрдөн шалгав

Эрүүгийн 1255 хэргийг мөрдөн шалгав

Дэлгэрэнгүй
Соён гэгээрүүлэх чиглэлээр 31 контент бэлтгэн түгээв

Соён гэгээрүүлэх чиглэлээр 31 контент бэлтгэн түгээв

Соён гэгээрүүлэх чиглэлээр 31 контент бэлтгэн түгээв

Дэлгэрэнгүй
Нэвтрүүлгийн 22 дугаарыг бэлтгэн хүргэв

Нэвтрүүлгийн 22 дугаарыг бэлтгэн хүргэв

Нэвтрүүлгийн 22 дугаарыг бэлтгэн хүргэв

Дэлгэрэнгүй
110 тусгай дугаарт 269 өргөдөл, гомдол, мэдээллийг хүлээн авч шалгав

110 тусгай дугаарт 269 өргөдөл, гомдол, мэдээллийг хүлээн авч шалгав

110 тусгай дугаарт 269 өргөдөл, гомдол, мэдээллийг хүлээн авч шалгав

Дэлгэрэнгүй
Авлигын эсрэг 126 удаагийн сургалтад 25336 иргэн, албан тушаалтныг хамруулав

Авлигын эсрэг 126 удаагийн сургалтад 25336 иргэн, албан тушаалтныг хамруулав

Авлигын эсрэг 126 удаагийн сургалтад 25336 иргэн, албан тушаалтныг хамруулав

Дэлгэрэнгүй
Төрийн байгууллага, албан тушаалтанд 10 зөвлөмж хүргүүлэв

Төрийн байгууллага, албан тушаалтанд 10 зөвлөмж хүргүүлэв

Төрийн байгууллага, албан тушаалтанд 10 зөвлөмж хүргүүлэв

Дэлгэрэнгүй
Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилт 68.7 хувьтай байна

Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилт 68.7 хувьтай байна

Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилт 68.7 хувьтай байна

Дэлгэрэнгүй
Авлигын эрсдэлийн үнэлгээ

Авлигын эрсдэлийн үнэлгээ

Авлигын эрсдэлийн үнэлгээ

Дэлгэрэнгүй
Хүүхдийн шударга байдлын судалгаа

Хүүхдийн шударга байдлын судалгаа

Хүүхдийн шударга байдлын судалгаа

Дэлгэрэнгүй
Давтамжит судалгаанууд

Давтамжит судалгаанууд

Давтамжит судалгаанууд

Дэлгэрэнгүй