card

Инфографик

АТГ 2022 оны эхний хагас жилд: Зөвлөмж

АТГ 2022 оны эхний хагас жилд: Зөвлөмж

Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулах, хууль тогтоомж зөрчсөн нийтийн албан тушаалтанд хариуцлага тооцуулахаар Мөрдөн шалгах хэлтэс, Хяналт шалгалт, дүн шинжилгээний хэлтсээс эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтанд хүргүүлсэн 11 шаардлага /албан бичиг/-ын хэрэгжилтийг хангуулж, хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллалаа. 

Дэлгэрэнгүй
2022 оны эхний хагас жилд: Мэдүүлгийн бүрдүүлэлтийн ажлын  талаар

2022 оны эхний хагас жилд: Мэдүүлгийн бүрдүүлэлтийн ажлын  талаар

Авлигатай тэмцэх газарт мэдүүлгээ бүртгүүлэх үүрэгтэй төрийн өндөр болон бусад 311 албан тушаалтнаас  шинээр томилогдсон, сонгогдсон 158, их хэмжээний өөрчлөлт мэдүүлсэн 26 албан тушаалтан мэдүүлгээ хуулийн хугацаанд шинэчлэн мэдүүлжээ.

Дэлгэрэнгүй
2022 оны эхний хагас жилд: Гэмт хэргийн талаарх гомдол, мэдээллийн шийдвэрлэлт

2022 оны эхний хагас жилд: Гэмт хэргийн талаарх гомдол, мэдээллийн шийдвэрлэлт

Тухайн онд шинээр хүлээн авч, мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулан шийдвэрлэсэн гэмт хэргийн талаархи гомдол мэдээлэл 678 байгаа нь өмнөх оны мөн үеэс 65 нэгжээр буюу 10.6 хувиар өссөн үзүүлэлттэй байна.

Дэлгэрэнгүй
АТГ 2022 оны эхний хагас жилд: Судалгаа шинжилгээний ажил

АТГ 2022 оны эхний хагас жилд: Судалгаа шинжилгээний ажил

“Авлигын эрсдэлийн үнэлгээ”-г Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам, Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар, Монголын төмөр зам ТӨХК, Баянзүрх дүүргийн Газар зохион байгуулалтын албанд хийж, судалгааны дүнг судалгаанд хамрагдсан дээрх байгууллагуудад танилцуулах ажиллагааг зохион байгууллаа.

Дэлгэрэнгүй
Ц.Шинэбаяр: БОАЖЯ, УБЕГ, Хөвсгөл, Баян-Өлгий аймаг

Ц.Шинэбаяр: БОАЖЯ, УБЕГ, Хөвсгөл, Баян-Өлгий аймаг "Шударга байдлын үнэлгээ"-гээр хамгийн бага оноо авсан

Орон нутаг, аймгуудаас ирж байгаа өргөдөл, гомдол мэдээллийг аваад үзэхээр Баян-Өлгий аймгаас маш их өргөдөл гомдол ирдэг. Үүнд Баян-Өлгий аймагт анхаарал хандуулах ёстой.

Дэлгэрэнгүй
П.Сайнзориг: Авлига, албан тушаалын хэргийн учирсан хохирлыг иргэний журмаар нэхэмжлэх эрх, үүрэг байдаг

П.Сайнзориг: Авлига, албан тушаалын хэргийн учирсан хохирлыг иргэний журмаар нэхэмжлэх эрх, үүрэг байдаг

Тиймээс уг хохирлыг барагдуулах тал дээр Дээд шүүх хүртэл гомдол гаргаад явах боломж бүрэн байгаа. Энэ хохирлыг иргэний журмаар нэхэмжлэх бүрэн эрх нь, нөгөө талдаа үүрэг нь бас байгаа.

Дэлгэрэнгүй
АНДРЕЙ МИХНЕВ: ХАМТАРСАН ХҮЧИН ЧАРМАЙЛТЫН ҮР ДҮНД АВЛИГЫН ИНДЕКСИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ ӨСНӨ

АНДРЕЙ МИХНЕВ: ХАМТАРСАН ХҮЧИН ЧАРМАЙЛТЫН ҮР ДҮНД АВЛИГЫН ИНДЕКСИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ ӨСНӨ

Тиймээс эцсийн бүлэгт хамтарсан хүчин чармайлтын үр дүнд дэлхийн түвшинд индексийн үзүүлэлт болон зэрэглэлээрээ ахиж чадна.

Дэлгэрэнгүй
Х.Нямбаатар: АТГ-ын ажлын статистик сайн байгаа

Х.Нямбаатар: АТГ-ын ажлын статистик сайн байгаа

Х.НЯМБААТАР: АТГ-ын ажлын статистик сайн байгаа

Дэлгэрэнгүй
ХАСХОМ мэдүүлэх хуулийн хугацаа дуусахад 1 хоног үлдлээ

ХАСХОМ мэдүүлэх хуулийн хугацаа дуусахад 1 хоног үлдлээ

Хуулийн хугацаанд Хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгээ гаргахыг уриалж байна.  

Дэлгэрэнгүй