card

Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлт

Хүлээн авсан өргөдөл, гомдол, мэдээллийн 82 хувь нь гэмт хэргийн шинжтэй байна

Хүлээн авсан өргөдөл, гомдол, мэдээллийн 82 хувь нь гэмт хэргийн шинжтэй байна

Авлигатай тэмцэх газрын Судалгаа шинжилгээний алба нь 2022 оны 2 дугаар сарын 14-18-ны өдрүүдэд иргэн, хуулийн этгээдээс ирүүлсэн 46 өргөдөл, гомдлыг хүлээн авч, харьяалах чиг үүргийн нэгжид хүргүүллээ. 

Дэлгэрэнгүй
Гэмт хэргийн шинжтэй 84 гомдол, мэдээллийг шалгав

Гэмт хэргийн шинжтэй 84 гомдол, мэдээллийг шалгав

Гэмт хэргийн шинжтэй 84 гомдол, мэдээллийг шалгав

Дэлгэрэнгүй