card

Зөвлөмж

Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хяналт, зохицуулалтын газарт хүргүүлсэн Зөвлөмж

Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хяналт, зохицуулалтын газарт хүргүүлсэн Зөвлөмж

Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хяналт, зохицуулалтын газарт хүргүүлсэн Зөвлөмж

Дэлгэрэнгүй
Улсын Их Хурлын гишүүн, Эрүүл мэндийн сайд С.Чинзоригт хүргүүлсэн Зөвлөмж

Улсын Их Хурлын гишүүн, Эрүүл мэндийн сайд С.Чинзоригт хүргүүлсэн Зөвлөмж

Улсын Их Хурлын гишүүн, Эрүүл мэндийн сайд С.Чинзоригт хүргүүлсэн Зөвлөмж

Дэлгэрэнгүй
Биеийн тамир, спортын улсын хороонд хүргүүлсэн зөвлөмж

Биеийн тамир, спортын улсын хороонд хүргүүлсэн зөвлөмж

Биеийн тамир, спортын улсын хороонд хүргүүлсэн зөвлөмж

Дэлгэрэнгүй
Хавдар судлалын үндэсний төвд хүргүүлсэн Зөвлөмж

Хавдар судлалын үндэсний төвд хүргүүлсэн Зөвлөмж

Хавдар судлалын үндэсний төвд хүргүүлсэн Зөвлөмж

Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэндийн яаманд хүргүүлсэн Зөвлөмж

Эрүүл мэндийн яаманд хүргүүлсэн Зөвлөмж

Эрүүл мэндийн яаманд хүргүүлсэн Зөвлөмж

Дэлгэрэнгүй
Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын даргад хүргүүлсэн Зөвлөмж

Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын даргад хүргүүлсэн Зөвлөмж

Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын даргад хүргүүлсэн Зөвлөмж

Дэлгэрэнгүй

"Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-ын ерөнхий захиралд хүргүүлсэн Зөвлөмж

"Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-ын ерөнхий захиралд хүргүүлсэн Зөвлөмж

Дэлгэрэнгүй
Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчид хүргүүлсэн Зөвлөмж

Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчид хүргүүлсэн Зөвлөмж

Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчид хүргүүлсэн Зөвлөмж

Дэлгэрэнгүй
Зам тээврийн хөгжлийн сайдад хүргүүлсэн Зөвлөмж

Зам тээврийн хөгжлийн сайдад хүргүүлсэн Зөвлөмж

Зам тээврийн хөгжлийн сайдад хүргүүлсэн Зөвлөмж

Дэлгэрэнгүй

"Эрчим хүчний үндэсний төв" ТӨХХК-д хүргүүлсэн Зөвлөмж

"Эрчим хүчний үндэсний төв" ТӨХХК-д хүргүүлсэн Зөвлөмж

Дэлгэрэнгүй