card

Зөвлөмж

ОРХОН АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН  ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГЫГ ТҮР  ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ Ш.ГАНБОЛДОД ХҮРГҮҮЛСЭН ЗӨВЛӨМЖ

ОРХОН АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГЫГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ Ш.ГАНБОЛДОД ХҮРГҮҮЛСЭН ЗӨВЛӨМЖ

ОРХОН АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГЫГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ Ш.ГАНБОЛДОД ХҮРГҮҮЛСЭН ЗӨВЛӨМЖ

Дэлгэрэнгүй
Орхон аймгийн Боловсрол, шинжлэх ухааны газарт хүргүүлсэн Зөвлөмж

Орхон аймгийн Боловсрол, шинжлэх ухааны газарт хүргүүлсэн Зөвлөмж

Орхон аймгийн Боловсрол, шинжлэх ухааны газарт хүргүүлсэн Зөвлөмж

Дэлгэрэнгүй
АТГ 2022 оны эхний хагас жилд: Зөвлөмж

АТГ 2022 оны эхний хагас жилд: Зөвлөмж

Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулах, хууль тогтоомж зөрчсөн нийтийн албан тушаалтанд хариуцлага тооцуулахаар Мөрдөн шалгах хэлтэс, Хяналт шалгалт, дүн шинжилгээний хэлтсээс эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтанд хүргүүлсэн 11 шаардлага /албан бичиг/-ын хэрэгжилтийг хангуулж, хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллалаа. 

Дэлгэрэнгүй
Нийслэлийн Боловсролын газарт хүргүүлсэн Зөвлөмж

Нийслэлийн Боловсролын газарт хүргүүлсэн Зөвлөмж

Нийслэлийн Боловсролын газарт хүргүүлсэн Зөвлөмж

Дэлгэрэнгүй
Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдад хүргүүлсэн Зөвлөмж

Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдад хүргүүлсэн Зөвлөмж

Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдад хүргүүлсэн Зөвлөмж

Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэндийн сайдад хүргүүлсэн Зөвлөмж

Эрүүл мэндийн сайдад хүргүүлсэн Зөвлөмж

Эрүүл мэндийн сайдад хүргүүлсэн Зөвлөмж

Дэлгэрэнгүй
Боловсрол, шинжлэх ухааны яаманд зөвлөмж хүргүүлэв

Боловсрол, шинжлэх ухааны яаманд зөвлөмж хүргүүлэв

Боловсрол, шинжлэх ухааны яаманд зөвлөмж хүргүүлэв

Дэлгэрэнгүй
Нийслэлийн өмчийн харилцааны газарт зөвлөмж хүргүүлэв

Нийслэлийн өмчийн харилцааны газарт зөвлөмж хүргүүлэв

Нийслэлийн өмчийн харилцааны газарт зөвлөмж хүргүүлэв

Дэлгэрэнгүй
Зам тээврийн хөгжлийн сайд Л.Халтарт хүргүүлсэн Зөвлөмж

Зам тээврийн хөгжлийн сайд Л.Халтарт хүргүүлсэн Зөвлөмж

Зам тээврийн хөгжлийн сайд Л.Халтарт хүргүүлсэн Зөвлөмж

Дэлгэрэнгүй