card

Видео

Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг таниулах, сурталчлах сургалтыг зохион байгуулав

Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг таниулах, сурталчлах сургалтыг зохион байгуулав

Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг таниулах, сурталчлах сургалтыг зохион байгуулав

Дэлгэрэнгүй
Авлигын гэмт хэрэг №3

Авлигын гэмт хэрэг №3

Авлигын гэмт хэрэг №3

Дэлгэрэнгүй
Үйлийн үр хаяг андуурдаггүй юм

Үйлийн үр хаяг андуурдаггүй юм

Үйлийн үр хаяг андуурдаггүй юм

Дэлгэрэнгүй

"Авлигын гэмт хэрэг..." нэвтрүүлгийн №02

"Авлигын гэмт хэрэг..." нэвтрүүлгийн №02

Дэлгэрэнгүй
Авлигатай тэмцэх газрын мэдээлэл нэвтрүүлэг

Авлигатай тэмцэх газрын мэдээлэл нэвтрүүлэг

Авлигатай тэмцэх газрын мэдээлэл нэвтрүүлэг

Дэлгэрэнгүй
ХАСХОМ гаргах хуулийн хугацаа

ХАСХОМ гаргах хуулийн хугацаа

ХАСХОМ гаргах хуулийн хугацаа

Дэлгэрэнгүй
Визуал тойм: АТГ 2022 онд

Визуал тойм: АТГ 2022 онд

Визуал тойм: АТГ 2022 онд

Дэлгэрэнгүй
Албан тушаалтан Та ХАСХОМ-ээ шинэчлэн гаргана уу

Албан тушаалтан Та ХАСХОМ-ээ шинэчлэн гаргана уу

Албан тушаалтан Та ХАСХОМ-ээ шинэчлэн гаргана уу

Дэлгэрэнгүй