card

Видео

"Авлигын эсрэг үндэсний чуулган-2021" арга хэмжээнээс бэлтгэсэн нэвтрүүлэг

"Авлигын эсрэг үндэсний чуулган-2021" арга хэмжээнээс бэлтгэсэн нэвтрүүлэг

Дэлгэрэнгүй

"АТГ-ын мэдээлэл" нэвтрүүлэг. 2022.01.19.

"АТГ-ын мэдээлэл" нэвтрүүлэг. 2022.01.19.

Дэлгэрэнгүй

"Авлигын эсрэг үндэсний чуулган-2021" нэвтрүүлэг

"Авлигын эсрэг үндэсний чуулган-2021" нэвтрүүлэг

Дэлгэрэнгүй
Хөрөнгө, орлогоо мэдүүлэх заавар

Хөрөнгө, орлогоо мэдүүлэх заавар

Нийтийн албан тушаалтан Та 2022 оны 2 дугаар сарын 15-ны дотор ХАСХОМ-ээ шинэчлэн бүртгүүлнэ үү.

Дэлгэрэнгүй
Албан тушаалтан Та ХАСХОМ-ээ 2 дугаар сарын 15-ны дотор бүртгүүлээрэй

Албан тушаалтан Та ХАСХОМ-ээ 2 дугаар сарын 15-ны дотор бүртгүүлээрэй

Албан тушаалтан Та ХАСХОМ-ээ 2 дугаар сарын 15-ны дотор цахим системд бүртгүүлээрэй

Дэлгэрэнгүй
Авлигатай тэмцэх газрын мэдээлэл - 2022.01.05.

Авлигатай тэмцэх газрын мэдээлэл - 2022.01.05.

Авлигатай тэмцэх газрын мэдээлэл - 2022.01.05.

Дэлгэрэнгүй
Эдийн засагч Н.Энхбаяр: Авлигын талаарх хандлагаа өөрчлөх ёстой

Эдийн засагч Н.Энхбаяр: Авлигын талаарх хандлагаа өөрчлөх ёстой

Эдийн засагч Н.Энхбаяр: Авлигын талаарх хандлагаа өөрчлөх ёстой

Дэлгэрэнгүй
Авлигатай тэмцэх газрын мэдээлэл - 2021.12.22

Авлигатай тэмцэх газрын мэдээлэл - 2021.12.22

Авлигатай тэмцэх газрын мэдээлэл - 2021.12.22

Дэлгэрэнгүй