card

Мөрдөн шалгах ажиллагааны статистик мэдээлэл

Эрүүгийн 13 хэргийг шүүхэд шилжүүлэх саналтай прокурорт шилжүүлэв

Эрүүгийн 13 хэргийг шүүхэд шилжүүлэх саналтай прокурорт шилжүүлэв

Мөрдөн шалгах ажиллагаанд одоогоор 805 хэрэг шалгагдаж байна.

Дэлгэрэнгүй
Гэмт хэргийн шинжтэй 92 гомдол, мэдээллийг шалгав

Гэмт хэргийн шинжтэй 92 гомдол, мэдээллийг шалгав

Мөрдөн шалгах ажиллагаанд одоогоор 807 хэрэг шалгагдаж байна.

Дэлгэрэнгүй
Эрүүгийн 14 хэргийг шүүхэд шилжүүлэх саналтай шилжүүлэв

Эрүүгийн 14 хэргийг шүүхэд шилжүүлэх саналтай шилжүүлэв

Хэрэг бүртгэлтийн 2 хэрэгт нийт 12 объектод нэгжлэгийн ажиллагаа явуулсан.

Дэлгэрэнгүй
Мөрдөн шалгах ажиллагаанд одоогоор 815 хэрэг шалгагдаж байна

Мөрдөн шалгах ажиллагаанд одоогоор 815 хэрэг шалгагдаж байна

Шилжүүлэн авах ажиллагааны хүрээнд эрүүгийн дугаар хэргүүдийн гадаад оронд гарсан хөрөнгийг тогтоох чиглэлээр мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулж байна.

Дэлгэрэнгүй
Эрүүгийн 2 хэрэгт нийт 7 объектод нэгжлэгийн ажиллагаа явуулав

Эрүүгийн 2 хэрэгт нийт 7 объектод нэгжлэгийн ажиллагаа явуулав

Мөрдөн шалгах ажиллагаанд одоогоор 822 хэрэг шалгагдаж байна.

Дэлгэрэнгүй
Эрүүгийн 850 хэрэгт мөрдөн байцаалтын ажиллагаа явуулав

Эрүүгийн 850 хэрэгт мөрдөн байцаалтын ажиллагаа явуулав

Мөрдөн шалгах ажиллагаанд одоогоор 840 хэрэг шалгагдаж байна.

Дэлгэрэнгүй
Эрүүгийн 8 хэргийг шүүхэд шилжүүлэх саналтай шилжүүлэв

Эрүүгийн 8 хэргийг шүүхэд шилжүүлэх саналтай шилжүүлэв

Мөрдөн шалгах ажиллагаанд одоогоор 801 хэрэг шалгагдаж байна.

Дэлгэрэнгүй
Гэмт хэргийн шинжтэй 84 гомдол, мэдээллийг шалгав

Гэмт хэргийн шинжтэй 84 гомдол, мэдээллийг шалгав

Гэмт хэргийн шинжтэй 84 гомдол, мэдээллийг шалгав

Дэлгэрэнгүй
10 хэргийг шүүхэд шилжүүлэх саналтай шилжүүлэв

10 хэргийг шүүхэд шилжүүлэх саналтай шилжүүлэв

Авлигатай тэмцэх газрын Мөрдөн шалгах хэлтэс 2021 оны 9 дугаар сарын 4-8-ны өдрүүдэд гэмт хэргийн шинжтэй 24 гомдол, мэдээлэл хүлээн авч, нийт 79 гомдол, мэдээллийг шалгав. Үүнээс 5 гомдол, мэдээлэлд хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээж, 10 гомдол, мэдээлэлд хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээхээс татгалзах саналтайгаар прокурорт шилжүүлсэн бөгөөд одоогоор 64 гомдол, мэдээллийг хянан шалгаж байна.

Дэлгэрэнгүй
Эрүүгийн 569 хэрэгт мөрдөн байцаалтын ажиллагаа явуулав

Эрүүгийн 569 хэрэгт мөрдөн байцаалтын ажиллагаа явуулав

Авлигатай тэмцэх газрын Мөрдөн шалгах хэлтэс 2021 оны 9 дугаар сарын 27-ноос 10 дугаар сарын 1-ний өдрүүдэд гэмт хэргийн шинжтэй 23 гомдол, мэдээлэл хүлээн авч, нийт 87 гомдол, мэдээллийг шалгав. Үүнээс 13 гомдол, мэдээлэлд хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээж, 18 гомдол, мэдээлэлд хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээхээс татгалзах, 1 гомдол, мэдээллийг харьяаллын дагуу шилжүүлэх саналтайгаар прокурорт шилжүүлсэн бөгөөд одоогоор 55 гомдол, мэдээллийг хянан шалгаж байна.

Дэлгэрэнгүй