card

Мөрдөн шалгах ажиллагааны статистик мэдээлэл

Гэмт хэргийн шинжтэй 16 гомдол, мэдээлэлд хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээв

Гэмт хэргийн шинжтэй 16 гомдол, мэдээлэлд хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээв

Мөрдөн шалгах ажиллагаанд одоогоор 861 хэрэг шалгагдаж байна.

Дэлгэрэнгүй
Мөрдөн шалгах ажиллагаанд 903 хэрэг шалгагдаж байна

Мөрдөн шалгах ажиллагаанд 903 хэрэг шалгагдаж байна

Гэмт хэрэг гарахад нөлөөлсөн шалтгаан, нөхцөлийг арилгуулахаар 2 мөрдөгчийн мэдэгдэл бичиж холбогдох байгууллагад хүргүүллээ.

Дэлгэрэнгүй
Мөрдөн шалгах ажиллагааны хүрээнд 20 объектод нэгжлэгийн ажиллагаа явуулав

Мөрдөн шалгах ажиллагааны хүрээнд 20 объектод нэгжлэгийн ажиллагаа явуулав

Мөрдөн шалгах ажиллагаанд одоогоор 883 хэрэг шалгагдаж байна.

Дэлгэрэнгүй
Мөрдөн шалгах ажиллагаанд 883 хэрэг шалгагдаж байна

Мөрдөн шалгах ажиллагаанд 883 хэрэг шалгагдаж байна

Гэмт хэрэг гарахад нөлөөлсөн шалтгаан, нөхцөлийг арилгуулахаар 3 мөрдөгчийн мэдэгдэл бичиж холбогдох байгууллагад хүргүүлсэн.

Дэлгэрэнгүй
Эрүүгийн 890 хэрэгт мөрдөн байцаалтын ажиллагаа явуулав

Эрүүгийн 890 хэрэгт мөрдөн байцаалтын ажиллагаа явуулав

Эрүүгийн болон хэрэг бүртгэлтийн хэрэгт нийт 8 объектод нэгжлэгийн ажиллагаа явууллаа.

Дэлгэрэнгүй
Эрүүгийн 3 хэргийг шүүхэд шилжүүлэх саналтай прокурорт хүргүүлэв

Эрүүгийн 3 хэргийг шүүхэд шилжүүлэх саналтай прокурорт хүргүүлэв

Өнгөрсөн долоо хоногт 15 объектод нэгжлэг хийх мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулсан байна.

Дэлгэрэнгүй
Гэмт хэргийн шинжтэй 146 гомдол, мэдээллийг шалгав

Гэмт хэргийн шинжтэй 146 гомдол, мэдээллийг шалгав

Гэмт хэрэг гарахад нөлөөлсөн шалтгаан, нөхцөлийг арилгуулахаар 2 мөрдөгчийн мэдэгдэл бичиж холбогдох байгууллагад хүргүүлсэн.

Дэлгэрэнгүй
Эрүүгийн 29 хэргийг шүүхэд шилжүүлэх саналтай прокурорт хүргүүлэв

Эрүүгийн 29 хэргийг шүүхэд шилжүүлэх саналтай прокурорт хүргүүлэв

Мөрдөн шалгах ажиллагаанд одоогоор 788 хэрэг шалгагдаж байна.

Дэлгэрэнгүй
Гэмт хэргийн шалтгаан, нөхцөлийг арилгуулахаар Мөрдөгчийн 8 мэдэгдэл бичиж хүргүүлэв

Гэмт хэргийн шалтгаан, нөхцөлийг арилгуулахаар Мөрдөгчийн 8 мэдэгдэл бичиж хүргүүлэв

Хэрэг бүртгэлтийн 1 хэрэгт нийт 4 объектод нэгжлэгийн ажиллагаа хийв.

Дэлгэрэнгүй