card

Урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх

Төмөр замын өртөөний албан хаагчдыг авлигын эсрэг сургалтад хамруулав

Төмөр замын өртөөний албан хаагчдыг авлигын эсрэг сургалтад хамруулав

Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн зорилго, зорилтууд сэдвүүдээр мэдээллийг хийж, Авлигатай тэмцэх газраас бэлтгэсэн ном, гарын авлагыг түгээж ажиллалаа.

Дэлгэрэнгүй
Биеийн тамир, спортын улсын хороонд хүргүүлсэн зөвлөмж

Биеийн тамир, спортын улсын хороонд хүргүүлсэн зөвлөмж

Биеийн тамир, спортын улсын хороонд хүргүүлсэн зөвлөмж

Дэлгэрэнгүй
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР (2023-2030)-ийн ТӨСӨЛ

АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР (2023-2030)-ийн ТӨСӨЛ

АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР (2023-2030)-ийн ТӨСӨЛ

Дэлгэрэнгүй
Хоршоо хөгжүүлэх сангийн зээл олголтыг шалгаж, Зөвлөмж хүргүүлэв

Хоршоо хөгжүүлэх сангийн зээл олголтыг шалгаж, Зөвлөмж хүргүүлэв

Авлигын эсрэг сургалтад 905 иргэн, албан тушаалтан хамруулав.

Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэнд, хөдөлмөр нийгмийн хамгаалал, батлан хамгаалахын салбарын 90 албан хаагчийг сургагч багшаар бэлтгэх сургалтад хамруулав

Эрүүл мэнд, хөдөлмөр нийгмийн хамгаалал, батлан хамгаалахын салбарын 90 албан хаагчийг сургагч багшаар бэлтгэх сургалтад хамруулав

Шинээр бэлтгэгдсэн сургагч багш нар авлига, ашиг сонирхлын зөрчлийн талаарх ойлголт, авлигаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаа, авлигын гэмт хэргийн ойлголт, авлигын эрсдэлийг үнэлэх аргачлал, төрийн албан хаагчийн ёс зүй, иргэд олон нийтэд авлигын эсрэг соён гэгээрүүлэх арга хэмжээг хэрхэн ойлгуулж, үр дүнтэй арга хэмжээг зохион байгуулах нь зэрэг сэдвүүдийг судалж, цаашид өөрийн салбар байгууллага, албан хаагчиддаа энэ төрлийн сургалт, сурталчилгааг хийж, хамтран ажиллахаар болов.

Дэлгэрэнгүй
“Боловсролын салбар дахь тулгамдсан асуудал” сэдвээр хэлэлцүүлэг зохион байгуулав

“Боловсролын салбар дахь тулгамдсан асуудал” сэдвээр хэлэлцүүлэг зохион байгуулав

Авлигатай тэмцэх газраас дээрх хэлэлцүүлгээр хөндсөн асуудлуудыг нэгтгэж, Зөвлөмж боловсруулан холбогдох байгууллагуудад хүргүүлэхээр ажиллаж байна.

Дэлгэрэнгүй
Авлигын эсрэг сургалтад 206 иргэн, албан тушаалтан хамруулав

Авлигын эсрэг сургалтад 206 иргэн, албан тушаалтан хамруулав

Төрийн үйлчилгээний хүнд суртал, чирэгдэл, албан тушаалтны ёс зүйтэй холбоотой иргэн, байгууллагаас ирүүлсэн Сүхбаатар аймгийн Газрын алба, “Чингис хаан” олон улсын нисэх буудал, “Хүрээ” амаржих газар, Говьсүмбэр аймгийн нэгдсэн эмнэлэг, Хавдар судлалын үндэсний төв зэрэг байгууллага, албан тушаалтанд хамаарах нийт 12 гомдол, мэдээллийг шалгаж шийдвэрлэлээ.

Дэлгэрэнгүй
“Ирээдүйнхээ төлөө нэгдье” өдөрлөгийг зохион байгуулав

“Ирээдүйнхээ төлөө нэгдье” өдөрлөгийг зохион байгуулав

“Эрүүл бие, эрүүл нийгмийн төлөө нэгдье” сэдэвт иргэдэд зориулсан өдөрлөг, арга хэмжээг “Улаанбаатар марафон”-той уялдуулан зохион байгууллаа.

Дэлгэрэнгүй