card

Мөрдөн шалгах

Хэрэг бүртгэлтийн 20 хэрэг шинээр нээв

Хэрэг бүртгэлтийн 20 хэрэг шинээр нээв

Гэмт хэргийн шинжтэй 1 гомдолд 2 объектод нэгжлэгийн ажиллагаа явуулсан.

Дэлгэрэнгүй
Мөрдөн шалгах ажиллагаанд 816 хэрэг шалгагдаж байна

Мөрдөн шалгах ажиллагаанд 816 хэрэг шалгагдаж байна

Гэмт хэрэг гарахад нөлөөлсөн шалтгаан, нөхцөлийг арилгуулахаар 2 мөрдөгчийн мэдэгдлийг холбогдох байгууллагад хүргүүлэв.

Дэлгэрэнгүй
Эрүүгийн 7 хэргийг шүүхэд шилжүүлэх саналтай прокурорт хүргүүлэв

Эрүүгийн 7 хэргийг шүүхэд шилжүүлэх саналтай прокурорт хүргүүлэв

Мөрдөн шалгах ажиллагаанд одоогоор 801 хэрэг шалгагдаж байна.

Дэлгэрэнгүй
Хэрэг бүртгэлтийн 5 хэрэгт нийт 18 объектод нэгжлэгийн ажиллагаа явуулав

Хэрэг бүртгэлтийн 5 хэрэгт нийт 18 объектод нэгжлэгийн ажиллагаа явуулав

Мөрдөн шалгах ажиллагаанд одоогоор 808 хэрэг шалгагдаж байна.

Дэлгэрэнгүй
Эрүүгийн 831 хэрэгт мөрдөн байцаалтын ажиллагаа явуулав

Эрүүгийн 831 хэрэгт мөрдөн байцаалтын ажиллагаа явуулав

Эрүүгийн 1, хэрэг бүртгэлтийн 2 хэрэгт нийт 5 объектод нэгжлэгийн ажиллагаа явуулсан.

Дэлгэрэнгүй
Гэмт хэргийн шинжтэй 67 гомдол, мэдээллийг шалгав

Гэмт хэргийн шинжтэй 67 гомдол, мэдээллийг шалгав

Мөрдөн шалгах ажиллагаанд одоогоор 807 хэрэг шалгагдаж байна.

Дэлгэрэнгүй
Эрүүгийн 802 хэрэгт мөрдөн байцаалтын ажиллагаа явуулав

Эрүүгийн 802 хэрэгт мөрдөн байцаалтын ажиллагаа явуулав

Хэрэг бүртгэлтийн 1 хэрэгт нийт 7 объектод нэгжлэгийн ажиллагаа явуулав.

Дэлгэрэнгүй
Гэмт хэргийн шинжтэй 113 гомдол, мэдээллийг хянан шалгав

Гэмт хэргийн шинжтэй 113 гомдол, мэдээллийг хянан шалгав

Мөрдөн шалгах ажиллагаанд одоогоор 800 хэрэг шалгагдаж байна.

Дэлгэрэнгүй
Эрүүгийн 13 хэргийг шүүхэд шилжүүлэх саналтай прокурорт шилжүүлэв

Эрүүгийн 13 хэргийг шүүхэд шилжүүлэх саналтай прокурорт шилжүүлэв

Мөрдөн шалгах ажиллагаанд одоогоор 805 хэрэг шалгагдаж байна.

Дэлгэрэнгүй