card

Урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаа

Автомашины “азын” гэх дугаарыг дуудлага худалдаанд оруулснаар 12,7 тэрбум төгрөгийн орлогыг тусгай санд төвлөрүүлжээ

Автомашины “азын” гэх дугаарыг дуудлага худалдаанд оруулснаар 12,7 тэрбум төгрөгийн орлогыг тусгай санд төвлөрүүлжээ

Зардлын хяналтыг эрх бүхий байгууллага хянаж, хүүхдийн хөгжил, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан үйл ажиллагаанд зориулахаар журамд тусгуулсан болно.

Дэлгэрэнгүй
Батлан хамгаалах салбарын удирдах ажилтны зөвлөлгөөнд оролцов

Батлан хамгаалах салбарын удирдах ажилтны зөвлөлгөөнд оролцов

Арга хэмжээнд аймаг, нийслэлийн цэргийн анги нэгтгэлийн удирдлага, хүний нөөцийн 158 албан тушаалтныг танхимаар болон цахимаар хамруулав.

Дэлгэрэнгүй
Спортын авлигын эрсдэлийг арилгах асуудлаар уулзаж ярилцав

Спортын авлигын эрсдэлийг арилгах асуудлаар уулзаж ярилцав

Уулзалтын үеэр Биеийн тамир, спортын хорооны шударга байдлын үнэлгээ болон Авлигатай тэмцэх газраас хүргүүлсэн зөвлөмжийн хэрэгжилт хангалтгүй байгаад дүгнэлт хийж, цаашид анхаарах асуудлыг хөндөж ярилаа.

Дэлгэрэнгүй
Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хяналт, зохицуулалтын газарт хүргүүлсэн Зөвлөмж

Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хяналт, зохицуулалтын газарт хүргүүлсэн Зөвлөмж

Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хяналт, зохицуулалтын газарт хүргүүлсэн Зөвлөмж

Дэлгэрэнгүй
Авлигын эсрэг НҮБ-ын конвенцын II, V бүлгийн үнэлгээний тайлан

Авлигын эсрэг НҮБ-ын конвенцын II, V бүлгийн үнэлгээний тайлан

Конвенцын үнэлгээ нь өөрийн үнэлгээний аргачлал дээр үндэслэгддэг боловч үнэлүүлэгч улстай шууд харилцах замаар үнэлгээнд шаардлагатай мэдээллийг дэлгэрүүлж, шүүн хянаж болдог.

Дэлгэрэнгүй
Улсын Их Хурлын гишүүн, Эрүүл мэндийн сайд С.Чинзоригт хүргүүлсэн Зөвлөмж

Улсын Их Хурлын гишүүн, Эрүүл мэндийн сайд С.Чинзоригт хүргүүлсэн Зөвлөмж

Улсын Их Хурлын гишүүн, Эрүүл мэндийн сайд С.Чинзоригт хүргүүлсэн Зөвлөмж

Дэлгэрэнгүй
Биеийн тамир, спортын улсын хороонд хүргүүлсэн зөвлөмж

Биеийн тамир, спортын улсын хороонд хүргүүлсэн зөвлөмж

Биеийн тамир, спортын улсын хороонд хүргүүлсэн зөвлөмж

Дэлгэрэнгүй
Хавдар судлалын үндэсний төвд хүргүүлсэн Зөвлөмж

Хавдар судлалын үндэсний төвд хүргүүлсэн Зөвлөмж

Хавдар судлалын үндэсний төвд хүргүүлсэн Зөвлөмж

Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэндийн яаманд хүргүүлсэн Зөвлөмж

Эрүүл мэндийн яаманд хүргүүлсэн Зөвлөмж

Эрүүл мэндийн яаманд хүргүүлсэн Зөвлөмж

Дэлгэрэнгүй
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР (2023-2030)-ийн ТӨСӨЛ

АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР (2023-2030)-ийн ТӨСӨЛ

АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР (2023-2030)-ийн ТӨСӨЛ

Дэлгэрэнгүй