card

Соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагаа

Улсын гуравдугаар төв эмнэлгийн эмч, мэргэжилтнүүдэд сургалт зохион байгуулав

Улсын гуравдугаар төв эмнэлгийн эмч, мэргэжилтнүүдэд сургалт зохион байгуулав

Сургалтын мэдээллийг эмч, эмнэлгийн мэргэжилтнүүд авлигын гэмт хэрэгт холбогдож байгаа судалгаа, дүн шинжилгээнд үндэслэн бодит кейст тулгуурлан тайлбарлан хүргэсэн нь үр дүнтэй боллоо.

Дэлгэрэнгүй
Галт тэрэгний тасалбарт 110 дугаарын утасны сурталчилгаа байршуулав

Галт тэрэгний тасалбарт 110 дугаарын утасны сурталчилгаа байршуулав

Галт тэрэгний орон нутгийн 48 чиглэлд түгээх тасалбарын гадна хавтас дээр иргэд, аж ахуйн нэгжээс өргөдөл гомдол, санал хүсэлт хүлээн авах 110 утасны сурталчилгаа бүхий зурагт хуудас байршууллаа.

Дэлгэрэнгүй
“Шударга байх хамгийн гоё” арга хэмжээг зохион байгуулав

“Шударга байх хамгийн гоё” арга хэмжээг зохион байгуулав

Авлигаас урьдчилан сэргийлэх чиг үүргийн хүрээнд Сонгинохайрхан, Баянзүрх дүүргийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний хэлтэс, Нийгмийн даатгалын хэлтэс, Мал эмнэлгийн ерөнхий газар, Эрүүл мэндийн яам, Эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газар, Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хяналт, зохицуулалтын газар зэрэг байгууллагатай хамтран ажиллав.

Дэлгэрэнгүй
“Шударга ёсны хичээлийн хөтөлбөр шалгаруулах уралдаан”-ы шагналыг гардууллаа

“Шударга ёсны хичээлийн хөтөлбөр шалгаруулах уралдаан”-ы шагналыг гардууллаа

Нийслэлийн ерөнхий боловсролын 32, 40, 47, 72, 84, “Шинэ-Өнөөдөр”, “Эрдмийн хөтөч”, “Ирээдүй” цогцолбор ахлах сургууль, Төв аймгийн Зуунмод сумын 5 дугаар сургууль, Дорнод аймгийн Хэрлэн сумын 12 дугаар сургууль, Өвөрхангай аймгийн “Тэмүүлэл-Эрдэм”, Увс аймгийн Бөх мөрөн сум, Хөвсгөл Улаан-Уул сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн багш нар тус тус шалгарсан байна.

Дэлгэрэнгүй
“Зөв шүүлт-Шударга тоглолт” иргэдэд зориулсан өдөрлөгийг зохион байгуулав

“Зөв шүүлт-Шударга тоглолт” иргэдэд зориулсан өдөрлөгийг зохион байгуулав

Зам, тээврийн хөгжлийн салбарт авто зам, явган хүний зам барих ажлын явцад үүсэж буй авлигын гэмт хэргийн шалтгаан, нөхцөлийг судлан тогтоох зорилгоор авто замын хашлага, явган хүний зам барих өртөг, насжилт, 2020, 2021, 2022 онуудад явган хүний зам барих ажлын гүйцэтгэл, тендерт гүйцэтгэгчээр шалгарсан аж ахуйн нэгжийн жагсаалт зэрэг мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийж байна.

Дэлгэрэнгүй
“Авлигын эсрэг үндэсний чуулган-2021” илтгэлүүдийн эмхэтгэл

“Авлигын эсрэг үндэсний чуулган-2021” илтгэлүүдийн эмхэтгэл

“Авлигын эсрэг үндэсний чуулган-2021” илтгэлүүдийн эмхэтгэл

Дэлгэрэнгүй
Налайх, Багануур дүүрэгт авлигын эсрэг соён гэгээрүүлэх өдөрлөг зохион байгуулав

Налайх, Багануур дүүрэгт авлигын эсрэг соён гэгээрүүлэх өдөрлөг зохион байгуулав

Соён гэгээрүүлэх өдөрлөгт оролцогчдын дунд шударга ёс, зөв зүйлд уриалсан хөгжөөнт тэмцээн, уралдаан зохион байгуулсан нь Авлигатай тэмцэх газрын талаар баттай эх сурвалжаас бодитой мэдээ, мэдээллийг авч, иргэд, олон нийтээс авлигаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаанд өргөн хүрээнд оролцох, хамтран ажиллах боломж байгааг ойлгож мэдсэн чухал арга хэмжээ боллоо гэдгийг иргэд онцолж байлаа.

Дэлгэрэнгүй
Авлигатай тэмцэх үйл ажиллагаа: Дэлхий дахинд

Авлигатай тэмцэх үйл ажиллагаа: Дэлхий дахинд

Авлигатай тэмцэх газрын Судалгаа шинжилгээний албанаас 2020, 2021 онд орчуулсан гадаад мэдээ, нийтлэлийн эмхэтгэл

Дэлгэрэнгүй
Авлигатай тэмцэх газар: 2021 оны эхний хагас жилд

Авлигатай тэмцэх газар: 2021 оны эхний хагас жилд

Авлигатай тэмцэх газар нь Монгол Улсад шударга ёсыг бэхжүүлэх, төрийн байгууллагын үйл ажиллагааны нээлттэй, ил тод байдлыг хангах, хүнд суртал, чирэгдлийг арилгах, авлигын гэмт хэргийг илрүүлэх, хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалт явуулах, нийтийн албан тушаалтны хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг бүртгэх, хадгалах, хянан шалгах талаар цогц арга хэм жээг хэрэгжүүлэн, авлигаас урьдчилан сэргийлэх, авлигын эсрэг олон нийтийг соён гэгээрүүлэх ажлыг төрийн болон төрийн бус байгууллага, хувийн хэвшил, хэвлэл мэдээллийн байгууллага, иргэдийн өргөн оролцоотойгоор улсын хэмжээнд зохион байгуулдаг. 2021 оны эхний хагас жилд Авлигатай тэмцэх газраас хийж хэрэгжүүлсэн ажил, арга хэмжээг тоймлон танилцуулж байна.

Дэлгэрэнгүй